Kostnadsfri föreläsning om konflikthantering

– Förstå, förebygg och hantera konflikter för chefer och HR

Medlingscentrum hanterar arbetsplatskonflikter utbildar inom konflikthantering genomför teambuilding

Medlingscentrum är specialister på konflikthantering. Sedan starten 2009 har vi utbildat personal och hanterat konflikter på över 300 arbetsplatser och 160 skolor i Sverige.

  • Vi erbjuder chefer och HR tidsbesparande verktyg som gör att medarbetare fokuserar på sina arbetsuppgifter.
  • Vi erbjuder skolpersonal ett gemensamt arbetssätt för konflikthantering som gör att elever fokuserar på sina studieresultat.
  • Vi stödjer chefer och anställda i att hantera konflikter och att skapa en stimulerande arbetsmiljö.

Nöjda kunder

Nedan följer ett urval av våra nöjda kunder. För fler exempel, klicka här