Laila Araya från Medlingscentrum gav den 20 maj föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.


Föreläsningen gav insyn i hur skolan arbetar med konflikter, men visade även att detta är något alla kan tillämpa i sin egen vardag. Arrangörer var skolan och föräldraföreningen


"När jag gick i mellanstadiet var det ofta bråk mellan några tjejer i min klass. Flera gånger i veckan började lektionen med att hela klassen gemensamt skulle reda ut bråk som uppstått under rasten. Vår lärare blev skiljedomare som skulle skipa rätt. Vi kallade det för "rättegång" och det var ofta en långdragen process som många av oss tyckte var ganska tröttsamt. Vi var i skolan för att lära oss saker och inte för att reda ut bråk som de flesta av oss inte ens varit inblandade i. Bråk kunde också redas ut på andra sätt. En inte så ovanlig lösning var att någon vuxen tog oss barn i armen och talade om för oss vad vi skulle göra, för det mesta skulle vi kort och gott säga förlåt - båda två. Ofta talade de vuxna om för oss barn vad som var rätt och riktigt, mindre ofta lyssnade de på våra beskrivningar av vad som hade hänt.  


I Medlingscentrums föreläsning beskrevs vuxenvärldens traditionella förhållningssätt till barns konflikter som konflikttjuveri. För trots att många år har gått är vuxenvärlden fortfarande där och stjäl barns konflikter under förevändningen att vi är bättre rustade att lösa situationen än barnen själva. Problemet med det är att vi tar ifrån barnen möjligheten att själva hitta lösningar och att lära sig något av sina konflikter. Vi riskerar också att erbjuda barnen lösningar som faktiskt inte blir riktigt bra för någon.  


Medlingscentrum lär ut en modell för konflikthantering som vilar på en annan grund. Det är barnen och inte den vuxna som ska hitta lösningar. Den vuxnas roll är att leda samtalet, att förhålla sig neutral och opartisk men göra det möjligt för alla att komma till tals och lyssna på varandra. Med den så kallade medlingsmodellen vill man bygga en skola där eleverna själva ges verktyg att hantera sina konflikter och där de vuxnas roll och ansvar är att möjliggöra det. Med klassrumsmaterialet "Bråka smartare" vill man öka barnens förståelse för att vi alla är olika och hanterar svårigheter och motgångar på olika sätt i olika situationer. En ökad förståelse för varandra och varandras behov förebygger konflikter och kan hjälpa oss att hitta lösningar på de konflikter som trots allt uppstår.  


Laila Araya från Medlingscentrum som föreläste för oss föräldrar avslutade med en anekdot värd att lägga på minnet.

Två barn bråkade om en apelsin. Det fanns bara en och båda ville oerhört gärna ha den. En vuxen kom dit och löste situationen genom att dela på apelsinen och ge barnen en halva var. En rättvis lösning kan man tycka, men barnen var inte nöjda. Om den vuxna hade tagit sig tid att låta barnen själva berätta varför de så innerligt gärna ville ha apelsinen hade hen fått veta att det ena barnet skulle laga farmors goda ambrosiakaka och behövde rivet skal från en hel apelsin. Det andra barnet var inte alls intresserad av skalet men däremot hungrig på apelsinen.  


Med utbildning från Medlingscentrum vill man i Norra Ängby skolor hitta ett gemensamt förhållningssätt i konfliktsituationer där vuxna i skolan fungerar som medlare istället för att skipa rätt. Det spännande med det förhållningssättet är att det inte bara lär barnen att själva ta ansvar för sina konflikter, det tycks också öka barnens benägenhet att vända sig till vuxna i konfliktsituationer.

 

Det är det klimatet man strävar efter i Norra Ängby skolor - en skola där eleverna ser de vuxna som en resurs som, istället för att tillrättavisa, hjälper eleverna att själva ställa till rätta."

För dig som vill veta mera

Ladda ned artikeln som pdf

 

KOMMANDE KURSER / SEMINARIER

 • Inga kommande kurser/seminarier för tillfället.
 • RECENSIONER

  Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
  Betyg: 10,0 av 5
  En kort återkoppling från vår utbildning med Medlingscentrum. Redan dagen efter drog minimedlingarna...

  Visa recension

  Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
  Betyg: 10,0 av 5
  Den största vinsten är att eleverna ser att vi gör lika och att vi förbättrar samstämmigheten i vårt...

  Visa recension

  PRESS OCH NYHETER

  Lektioner i konflikthantering för en tryggare skolmiljö
  Läs mer

  Medlingscentrum söker en STJÄRNA inom konflikthantering och medling
  Läs mer

  Föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.
  Läs mer

  Visa alla nyheter

  NYHETSBREV

  Registrera dig för Medlingscentrums nyhetsbrev.

  Fyll i din e-postadress i fältet nedan och klicka på "Skicka".