Kränkande särbehandling enligt AFS 2015:4

Den 31 mars 2016 träder arbetsmiljöverkets nya föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) i kraft.

Syftet är att bromsa de senaste årens ökning av psykisk ohälsa och sjukskrivningar i arbetslivet.

AFS:en fastställer angående kränkande särbehandling (6 § AFS2015:4) att arbetsgivaren behöver klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen. Det ska även finnas rutiner för hur kränkande särbehandling hanteras och information om hur de utsatta snabbt ska få hjälp.

En arbetsgivare som får kännedom om kränkande särbehandling är skyldig att snarast säkerställa att kränkningarna upphör. Det kan ske genom att utreda omständigheterna och vidta skäliga åtgärder.

En tydlig policy för hantering av frågan kan behöva upprättas, alternativt att befintliga policys uppdateras.

Chefen har en nyckelroll i hanteringen av kränkande särbehandling. I de allmänna råden kring 6 § rekommenderar arbetsmiljöverket utbildning av chefer, skyddsombud och arbetsledare tillsammans.

Bakom kränkande särbehandling finns ofta andra faktorer, som stress på arbetsplatsen, konflikter mellan medarbetare och otydligt ledarskap. Att systematiskt hämta in medarbetares eventuella missnöje och aktivt förebygga konflikter är viktigt för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö och förebygga anmälningar om kränkande särbehandling.

Arbetsmiljöverket ser att föreskriften kan orsaka extra administrativa kostnader för arbetsgivare men påpekar samtidigt på att det finns en ekonomisk vinst i att minska kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering. De påtalar även att friska organisationer har mer motiverade, kreativa och produktiva medarbetare.

I och med att AFS:en träder i kraft publicerar Arbetsmiljöverket en skrift om implementeringen av föreskriften. Vi återkommer med mer information när den skriften har lanserats.

Medlingscentrum 2016-01-21

Ladda ned artikeln som pdf


KOMMANDE KURSER / SEMINARIER

 • Inga kommande kurser/seminarier för tillfället.
 • RECENSIONER

  Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
  Betyg: 10,0 av 5
  En kort återkoppling från vår utbildning med Medlingscentrum. Redan dagen efter drog minimedlingarna...

  Visa recension

  Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
  Betyg: 10,0 av 5
  Den största vinsten är att eleverna ser att vi gör lika och att vi förbättrar samstämmigheten i vårt...

  Visa recension

  PRESS OCH NYHETER

  Lektioner i konflikthantering för en tryggare skolmiljö
  Läs mer

  Medlingscentrum söker en STJÄRNA inom konflikthantering och medling
  Läs mer

  Föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.
  Läs mer

  Visa alla nyheter

  NYHETSBREV

  Registrera dig för Medlingscentrums nyhetsbrev.

  Fyll i din e-postadress i fältet nedan och klicka på "Skicka".