Vad är medling

Medling är ett konkret verktyg som hanterar både små och stora konflikter. Metoden bygger på att de som äger/ingår i konflikten också ska få hantera den. Som medlingskunnig har du ett lathundsbaserat verktyg när du leder samtalet.

Medling omfattar en struktur för hur individuella möten med parterna och senare ett gemensamt medlingsmöte ska hållas. Det innehåller också ett frågebatteri som medlaren tar stöd av, som rör sig från den aktuella händelsen och mot framtiden. Som medlare hjälper du parterna hålla samtalet så smidigt som möjligt.

Under medlingen berättar parterna sina versioner om vad som har hänt för varandra, om vilka konsekvenser det har fått och hur man vill ha det framöver. Om parterna i konflikten själva jobbar fram lösningen känner de ett större ansvar för att det ska fungera och sannolikheten är större att de fullgör sina åtaganden.

Likriktat arbetssätt

Medling som verktyg garanterar att alla i verksamheten får samma behandling när konflikter uppstår. Detta då man arbetar med ett gemensamt verktyg som garanterar att man gör lika. Strukturen bygger konfliktmod i personer som har svårt att möta konflikter samtidigt som det ger en ram att hålla sig till för dem som mer än gärna hoppar in i konflikter.

Medling menar att den huvudsakliga skadan vid en konflikt inte är att lagar och regler bryts utan att relationer skadas. Det är ofta detta som skapar dålig stämning, sämre samarbeten och utförande av arbetsuppgifter.

Framtidsfokus

Fokus i medling ligger på framtiden. En av grundtankarna med medling är att parterna skall kunna fortsätta någon form av relation. Det här är en av medlingens starkaste punkter; att parterna inte skall fortsätta med en destruktiv relation. Medling handlar inte om att bli vänner utan att hitta det mest konstruktiva förhållningssättet till varandra.

Medling är inte ett förebyggande verktyg men det ger många förebyggande effekter då man genom detta system snabbare uppmärksammar konflikter innan de hinner eskalera. Genom medling lär sig personal förhålla sig till svåra situationer på ett annat sätt, genom att ta ansvar för sina situationer och relationer.

Senaste lagen om medling

I Svensk lagstiftning får medling som verktyg allt starkare plats.  Nu senast den nya lagen från 1 augusti 2011 som främjar att civilrättsliga tvister ska lösas med medling i första hand och i domstol i andra hand.

Medling är ett snabbt, tidseffektivt verktyg som ger ett omedelbart resultat när parterna i en konflikt kommer till en överenskommelse. Det blir ett ”avtal” som görs skriftligt. Forskning visar att en oerhört stor del av dessa överenskommelser hålls.

I en verksamhet är medling ett viktigt verktyg och en av flera i svåra situationer.

Här kan du läsa lagen om medling i vissa civilrättsliga tvister

KOMMANDE KURSER / SEMINARIER

 • Inga kommande kurser/seminarier för tillfället.
 • RECENSIONER

  Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
  Betyg: 10,0 av 5
  En kort återkoppling från vår utbildning med Medlingscentrum. Redan dagen efter drog minimedlingarna...

  Visa recension

  Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
  Betyg: 10,0 av 5
  Den största vinsten är att eleverna ser att vi gör lika och att vi förbättrar samstämmigheten i vårt...

  Visa recension

  PRESS OCH NYHETER

  Lektioner i konflikthantering för en tryggare skolmiljö
  Läs mer

  Medlingscentrum söker en STJÄRNA inom konflikthantering och medling
  Läs mer

  Föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.
  Läs mer

  Visa alla nyheter

  NYHETSBREV

  Registrera dig för Medlingscentrums nyhetsbrev.

  Fyll i din e-postadress i fältet nedan och klicka på "Skicka".