Kostnadsfri föreläsning om konflikthantering i skolan

- Alla deltagare får Medlingscentrums tryckta samtalsguide för medling. Välkommen!

Konflikthantering i skolan
- utbildning i konflikthantering för skolpersonal

Det ska kännas bra i magen när man går till skolan!

Sedan 2009 har Medlingscentrum utbildat personal på över 160 skolor i hela Sverige. Skolmedling är ett konkret verktyg för att hantera både mindre och större konflikter. När all personal har ett gemensamt arbetssätt för konflikthantering så ökar tryggheten på skolan både för elever, personal och föräldrar. Eleverna litar och lyssnar mer på personalen och tar ett större ansvar för sin del i konflikten.


Så fungerar skolmedling

Personalledd skolmedling ger all personal ett gemensamt arbetssätt vid konflikthantering: medling. Utbildningen omfattar två utbildningsnivåer. Steg 1, mini-medling, är en halvdag (3,5 timmar) som riktas mot hela skolans personal och gör att de får ett gemensamt förhållningssätt. Steg 2 är en heldagsutbildning för en mindre del av skolans personal (4-16 pers) som ger kompetens på medling steg 2, medling vid större konflikter.

Syfte

Att arbeta systematiskt med medling på skolan ger resultat på flera olika nivåer. På individnivån hjälper medling elever och personal att hantera enskilda konflikter på ett konstruktivt sätt, till stor nytta för de inblandade. På skolnivå syftar utbildningen till en bättre arbetsmiljö på skolan, genom att hushålla med personalens tid och energi vid konflikthantering och öka elevernas tillit till personalen.

Vi sammanfattar ofta syftet med utbildningen i tre ledord:

  • Trygghet: Ett gemensamt arbetssätt vid konflikthantering ger trygghet för elever, personal och föräldrar.

  • Ansvar: Elever tar ett större ansvar för sina handlingar och för att lösa sina konflikter själva.

  • Lärande: Elever lär sig att lösa konflikter bättre, ett lärande för livet.

På samhällsnivå syftar skolmedling till att elever ska lämna skolan med konkreta verktyg och positiva erfarenheter av samarbete och konflikthantering. För konflikter är en del av allas vår vardag, och med bra verktyg får vi inte bara bättre relationer utan även en trevligare och fredligare värld!

Skolmedlingens värdegrund

Skolmedling bygger på att de som har konflikten själva får hantera den, medlaren är opartisk och samtalet följer medlingens struktur med hjälp av den tryckta samtalsguiden för medling. Syftet med medling är att konfliktparterna ska försonas och hitta ett bättre sätt att vara med varandra framöver. Ofta leder medlingen till att eleverna får förståelse för varandras agerande i situationen och de känner ofta även empati med varandra vilket förbättrar deras relation.

Skolmedlingens resultat

Skolor som börjat arbeta med medling berättar ofta att inom några månader börjar eleverna ta mer eget ansvar för att lösa sina vardagskonflikter. De använder jag-budskap och letar efter lösningar på konflikter, i stället för att fokusera på vem som har rätt eller fel. Personalen berättar att är skönt för att ha en tydlig rutin att luta sig mot, samtidigt som det är givande att se eleverna växa genom att hantera konflikter på ett bra sätt. Se fler exempel på kommentarer från utbildade skolor nedan.

Beställ prisuppgifter här

Utbildade skolor

Nedan följer ett urval av skolor Medlingscentrum har utbildat i skolmedling. För fler utbildade skolor, klicka här