Konflikthantering i skolan
- utbildning i konflikthantering för skolpersonal

Medlingscentrum har en konkret metodik för konflikthantering i skolan. Syftet är att skapa en tryggare skola där elever och lärare kan fokusera på skolarbetet istället för på konflikter och tjafs. 

I filmen nedan beskriver vi hur en medling vid en mindre konflikt går till. (OBS att exemplet i filmen är från låg/mellanstadiet. Vi arbetar även med utbildning i högstadiet och gymnasiet, och använder då ett annat bildspråk och exempel.) Nedan finns mer information om våra utbildningar. Lista på skolor som genomfört Medlingscentrums utbildningar finns här

Utbildning i Mini-Medling för hela skolpersonalen
Utbildningen i mini-medling riktar sig till hela personalen på skolan vilket ger ett gemensamt förhållningssätt till konflikthantering. Detta borgar för att elever behandlas lika oavsett kön, etnicitet, kapacitet och tidigare historia, samtidigt som det förebygger att nya konflikter uppstår på skolan. 

Mer info om utbildning i Mini-medling

Utbildning i avancerad medling för en utvald del av skolans personal

Konflikter som eskalerar kan som bekant få trista och onödiga följder; personligt lidande, våld, polisanmälan, arga föräldrar och enorm tidsåtgång. Verktyget Personalledd Skolmedling ger kompetens i att hantera allvarliga konflikter mellan elever och mellan elever och personal. Deltagaren får kompetens att förbereda för, motivera till och genomföra medlingsmöten mellan två eller fler parter. Vi visar hur ni hanterar involverade föräldrar och hur ni skapar en hållbar överenskommelse mellan parterna angående framtiden. Utbildningen genomförs med en utvald grupp av personalstyrkan. 

Mer info om utbildning i avancerad medling

 

Bråka smartare – lektioner i konflikthantering för F-9
Bråka smartare är ett värdegrundsmaterial med information och övningar i konflikthantering. Eleverna får erfarenhet av att uttrycka känslor konstruktivt, se sin egen del i konflikten och hitta lösningar där alla blir nöjda. 


Mer info om Bråka Smartare

Medlingscentrum arbetar sedan 2009 med konflikthantering och medling i skolan. Sedan starten har vi utbildat 15 % av Stockholms grundskolor i medling mellan elever. Syftet med verksamheten är att skapa en bättre och tryggare skolmiljö där eleverna ges positiva erfarenheter vid hantering av konflikter.

”Det är av yttersta värde att den yngre generationen kan samarbeta, lösa meningsskiljaktigheter och hitta vinna-vinna lösningar. Det är ju de som ska leda samhället framåt!”

 

KOMMANDE KURSER / SEMINARIER

Föreläsning i konflikthantering - fri entré
2019-01-23 kl. 8.30-10.00 (Fullbokat)
Läs mer

Praktisk konflikthantering i skolans vardag 1,5 tim (fri entrè)
2019-02-26 kl. 08.30-10.00
Läs mer

Föreläsning i konflikthantering - fri entré
2019-03-12 kl. 8.30-10.00
Läs mer

Samarbete – ja tack! 1,5 tim (fri entré)
2019-04-09 kl. 8.30-10.00
Läs mer

Praktisk konflikthantering i skolans vardag 1,5 tim (fri entrè)
2019-06-18 kl. 8.30-10.00
Läs mer

RECENSIONER

Utbildningspaket - Praktisk konflikthantering i skolans vardag
Betyg: 10,0 av 5
En kort återkoppling från vår utbildning med Medlingscentrum. Redan dagen efter drog minimedlingarna...

Visa recension

Utbildningspaket - Praktisk konflikthantering i skolans vardag
Betyg: 10,0 av 5
Den största vinsten är att eleverna ser att vi gör lika och att vi förbättrar samstämmigheten i vårt...

Visa recension

PRESS OCH NYHETER

Lektioner i konflikthantering för en tryggare skolmiljö
Läs mer

Medlingscentrum söker en STJÄRNA inom konflikthantering och medling
Läs mer

Föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.
Läs mer

Visa alla nyheter

NYHETSBREV

Registrera dig för Medlingscentrums nyhetsbrev.

Fyll i din e-postadress i fältet nedan och klicka på "Skicka".