Anne-lee Mellström

Diplomerad samtalsterapeut och certifierad coach på individ - och gruppnivå.

Sedan hösten 2018 tillhör jag Medlingscentrum som konsult. Jag har de senaste 17 åren jobbat med utvecklings - och förändringsprocesser för både ledare och medarbetare med olika roller i en mängd olika branscher och inom offentlig förvaltning. Ibland som anställd och ofta som konsult. Fördjupad kunskap inom konflikter och medling samt kommunikationsmodellen NVC - Non Violent Communication.

Som personalkonsulent inom resebranschen jobbade jag med verksamhetsnära utvecklingsprojekt, bl. a. med konflikthantering, ledarutveckling samt coaching av både medarbetare och chefer. Som projektledare på ett av Sveriges största idrottsförbund hade jag utifrån budget hand om utvecklinsinsatser inom verksamheten ute i landets olika föreningar.

Mitt senaste arbete som anställd managementkonsult och processledare på Beta Sport Marketing innehöll uppdrag inom kultur - och förändringsprocesser som involverade hela organisationer från ledningsgrupp till medarbetare. Som konsult drev jag hela affären med analyser, olika mätningar samt förpackning och dokumentering av utbildningskoncept och andra utvecklingsinsatser samt utvärderingar.

Som egen företagare har jag genom åren jobbat i uppdrag som coach inom karriär - och outplacement, ledarutveckling, organisationsutveckling, kartläggning av arbetsplatskonflikter, konflikthantering samt medling. Även haft uppdrag som utbildare och föreläsare inom NVC - Non Violent Communication samt temat Svåra samtal.

Min erfarenhet av att ha levt i en prestationsmiljö och sammanhang inom elitidrott i arton år har gett mig värdefulla resurser och transferfärdigheter. Som coach har jag hög förståelseförmåga samt är empatisk och vid behov både utmanande och målmedveten.

Jag säkerställer kontinuerligt min kompetens genom ständig vidareutbildning och en nyfikenhet på senaste rön och forskning inom de områden jag verkar inom.

KOMMANDE KURSER / SEMINARIER

Praktisk konflikthantering i skolans vardag 1,5 tim (fri entrè)
2019-06-18 kl. 8.30-10.00
Läs mer

RECENSIONER

Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
Betyg: 10,0 av 5
En kort återkoppling från vår utbildning med Medlingscentrum. Redan dagen efter drog minimedlingarna...

Visa recension

Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
Betyg: 10,0 av 5
Den största vinsten är att eleverna ser att vi gör lika och att vi förbättrar samstämmigheten i vårt...

Visa recension

PRESS OCH NYHETER

Lektioner i konflikthantering för en tryggare skolmiljö
Läs mer

Medlingscentrum söker en STJÄRNA inom konflikthantering och medling
Läs mer

Föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.
Läs mer

Visa alla nyheter

NYHETSBREV

Registrera dig för Medlingscentrums nyhetsbrev.

Fyll i din e-postadress i fältet nedan och klicka på "Skicka".