Inger Löfvander

Utbildad socionom med vidareutbildningar inom gruppterapi, handledning, konflikthantering samt grupp och organisationsutveckling.

Efter 12 år som personalchef och administrativ chef vid Sveriges läkarförbund gick jag i pension sommaren 2017 och har därefter arbetat med konsultuppdrag inom arbetsmiljöområdet som t ex kartläggningar, konflikthantering, chefshandledning och gruppstöd/utveckling. Sedan hösten 2018 ingår jag som senior konsult i Medlingscentrums konsultpool.

En stor del av mitt arbete som personalchef handlade om att utveckla och ta fram konkreta förutsättningar för en god arbetsmiljö. Det gällde allt från översyn av kollektivavtal, arbetsvillkor och policyer till relations och ledarskapsfrågor. En självklar del i rollen var att stötta chefer i svåra samtal och konfliktsituationer och samtidigt utgöra stöd för medarbetarna. Att vara chef för en stor avdelning, i mitt fall med ansvar för HR, ekonomi, medlemsregister, it, fastigheter och vxl/reception/vaktmästeri var en ovärderlig erfarenhet som gav mig ökad kunskap och förståelse för den komplexa uppgiften och ansvaret att vara chef och ledare.
Före tiden på Läkarförbundet arbetade jag många år inom psykiatri, företagshälsovård och som organisations - och relationskonsult med eget företag. Under några år ägnade jag mig också åt forskning inom området arbetsrelaterad psykisk ohälsa. En röd tråd i mitt yrkesliv har varit att på olika sätt försöka skapa förutsättningar för utveckling på individ, grupp och organisationsnivå. En bärande del i detta har varit att upprätta dialog, klargöra eller förändra strukturer men också att stödja och utbilda inom t ex ledarskap, grupputveckling, konflikter, kris, stress och organisationsförändringar.


För att behålla och utveckla min kompetens har jag, förutom kurser och längre utbildningar, även haft extern handledning under alla år och det har gjort mig övertygad om att handledningsformen är ett viktigt och värdefullt redskap i arbetslivet.

KOMMANDE KURSER / SEMINARIER

Samarbete – ja tack! 1,5 tim (fri entré)
2019-04-09 kl. 8.30-10.00
Läs mer

Praktisk konflikthantering i skolans vardag 1,5 tim (fri entrè)
2019-06-18 kl. 8.30-10.00
Läs mer

RECENSIONER

Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
Betyg: 10,0 av 5
En kort återkoppling från vår utbildning med Medlingscentrum. Redan dagen efter drog minimedlingarna...

Visa recension

Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
Betyg: 10,0 av 5
Den största vinsten är att eleverna ser att vi gör lika och att vi förbättrar samstämmigheten i vårt...

Visa recension

PRESS OCH NYHETER

Lektioner i konflikthantering för en tryggare skolmiljö
Läs mer

Medlingscentrum söker en STJÄRNA inom konflikthantering och medling
Läs mer

Föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.
Läs mer

Visa alla nyheter

NYHETSBREV

Registrera dig för Medlingscentrums nyhetsbrev.

Fyll i din e-postadress i fältet nedan och klicka på "Skicka".