Lars Göran Asmundsson                         

Utbildad civilekonom och beteendevetare med lång yrkeserfarenhet. Jag är senior konsult och ingår sedan hösten 2018 i Medlingscentrums konsultpool. VD på Öppen Dörr Organisationskonsult AB sedan 1985.

Specialstudier inom personaladministration och företagsorganisation vid Handels-högskolan i Stockholm. Mångårig erfarenhet som personlig coach inom karriärval och ledarskap, samt av utvecklings- och förändringsarbete inom såväl offentlig som privat sektor. Tidigare internkonsult med ansvar för bl.a. managementutbildning och personal-utveckling på SAS.

Har som konsult huvudsakligen arbetat med personlig rådgivning, organisationsöversyner, höjning av effektiviteten inom arbets- och ledningsgrupper, med företags- och verksamhetsutveckling, förändringsstyrning samt ledarskapsträning på alla nivåer, etikfrågor. Kvalificerade organisationsöversyner med tonvikt på den psykosociala arbetsmiljön har svarat för en stor del av insatserna.

Förbättring av människors kommunikationsförmåga och ökning av självinsikten har varit återkommande inslag i de flesta utbildningsuppdrag.

Även engagerad i uppdrag som rör framtidsfrågor, internationalisering, interkulturell kompetens, företagskultur samt relationen mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Filosofie kandidatexamen i spanska språket och litteraturen vid Stockholms Universitet.

Ackrediterad tränare för
• TMS (Team Management System), en arsenal av hjälpmedel för individ- och grupputveckling
• Birkman first Look, kartläggningsinstrument för personliga arbetspreferenser
• Future Search, en metod för framtidsplanering för verksamheter
• ReTeaming, en metod för utveckling av samarbetet inom naturliga arbetsgrupper
• Trust and Betrayal in the Workplace, en serie hjälpmedel för att bygga/återupprätta tillit och förtroende inom en organisation.

KOMMANDE KURSER / SEMINARIER

Samarbete – ja tack! 1,5 tim (fri entré)
2019-04-09 kl. 8.30-10.00
Läs mer

Praktisk konflikthantering i skolans vardag 1,5 tim (fri entrè)
2019-06-18 kl. 8.30-10.00
Läs mer

RECENSIONER

Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
Betyg: 10,0 av 5
En kort återkoppling från vår utbildning med Medlingscentrum. Redan dagen efter drog minimedlingarna...

Visa recension

Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
Betyg: 10,0 av 5
Den största vinsten är att eleverna ser att vi gör lika och att vi förbättrar samstämmigheten i vårt...

Visa recension

PRESS OCH NYHETER

Lektioner i konflikthantering för en tryggare skolmiljö
Läs mer

Medlingscentrum söker en STJÄRNA inom konflikthantering och medling
Läs mer

Föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.
Läs mer

Visa alla nyheter

NYHETSBREV

Registrera dig för Medlingscentrums nyhetsbrev.

Fyll i din e-postadress i fältet nedan och klicka på "Skicka".