Lena Andersson

Socionom med lång yrkeserfarenhet.
Jag är senior konsult och ingår sedan hösten 2018 i Medlingscentrums konsultpool.

När jag avslutade min anställning inom Lidingö stad 2013 var jag avdelningschef på utbildningsförvaltningen. Inom avdelningen ingick flera olika yrkesspecialiteter som skolläkare, specialpedagog, psykolog m.fl.  Chefs- och ledarskapet krävde såväl strategisk kompetens som praktiskt handlag med att hantera olika arbetsmiljöfrågor, konflikter och problem. Tidigare var jag chef för hela förskoleverksamheten på Lidingö.

I detta och senare ledarskap har jag hanterat många organisationsförändringar, arbetsmiljöfrågor, konflikter mm. Jag har arbetat i kommunens ledningsgrupp och där varit delaktig i och ansvarig för såväl strategiskt som praktiskt ledarskap. En stor utmaning har varit att få personalen delaktig i förändringsprocesser samtidigt som situationerna många gånger har krävt snabbhet.

Som intern personalkonsult på Lidingö kommun har jag under ett flertal år handlagt allehanda HR-frågor. Under en period var jag också konsult i eget företag med uppdrag som handlade om konflikthantering, medling, stöd i chefsfrågor, arbetsmiljöfrågor, kränkande särbehandling, organisationsförändringar och allmänna ledarskapsfrågor.

Jag började mitt yrkesverksamma liv på ett socialkontor, där jag hade alla på ett socialkontor förekommande arbetsuppgifter. Under åren har jag också skaffat mig en specialistkompetens inom missbruksområdet som jag haft nytta av när det gäller att stödja chefer som har missbruksproblem att hantera inom sin verksamhet. 

Ledstjärna i mitt arbete har alltid varit att bidra till utveckling, framåtskridande och god stämning. Detta förutsätter en ändamålsenlig organisation, en utvecklande arbetsmiljö och en förmåga att hantera konflikter och problem.

 


 

KOMMANDE KURSER / SEMINARIER

Samarbete – ja tack! 1,5 tim (fri entré)
2019-04-09 kl. 8.30-10.00
Läs mer

Praktisk konflikthantering i skolans vardag 1,5 tim (fri entrè)
2019-06-18 kl. 8.30-10.00
Läs mer

RECENSIONER

Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
Betyg: 10,0 av 5
En kort återkoppling från vår utbildning med Medlingscentrum. Redan dagen efter drog minimedlingarna...

Visa recension

Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
Betyg: 10,0 av 5
Den största vinsten är att eleverna ser att vi gör lika och att vi förbättrar samstämmigheten i vårt...

Visa recension

PRESS OCH NYHETER

Lektioner i konflikthantering för en tryggare skolmiljö
Läs mer

Medlingscentrum söker en STJÄRNA inom konflikthantering och medling
Läs mer

Föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.
Läs mer

Visa alla nyheter

NYHETSBREV

Registrera dig för Medlingscentrums nyhetsbrev.

Fyll i din e-postadress i fältet nedan och klicka på "Skicka".