Marita Delvert - konsult i konflikthantering

Marita Delvert är utbildad socionom med lång yrkeserfarenhet inom i offentlig och privat verksamhet. Under sin tid som chef i offentlig sektor har hon ansvarat för intern utveckling, internationella frågor, personal-. ekonomi- och finansverksamhet, styrelsesekretariat, dia­ri­um och intern IT.


Som personalchef har Marita haft övergripande ansvar för såväl strate­giskt som opera­tivt personalarbete i förbundet, där en självklar ut­gångs­punkt har varit de personalstrategiska frågornas integrering i verksamhetsutvecklingen. Utveckling av chefer på olika nivåer har utgjort en väsent­lig del i arbetet liksom rekrytering och kompetensutveckling.

I arbetet som konsult i eget företag är inriktningen team- och organisationsutveckling, ledarstöd, arbetsmiljö och konflikthantering.

Marita har i flera perioder under sitt arbetsliv tillägnat sig egen handledning och har även del­­tagit i utvecklingsprogram av olika slag, t.ex. en flerårig gruppterapi med tran­saktionsanalytisk inriktning.

Under åren har Marita haft ett antal varierande styrelseuppdrag.

Sammanfattningsvis har Marita mycket god kännedom om och erfarenhet av strategiskt HR-arbete, styrsystem och verk­samhets­utveck­ling. Hon är också van vid att leda förändrings- och utvecklingsprocesser. Marita har erfarenhet av eget chefs- och ledarskap, av ledningsgruppsutveckling och styrelsearbete och också av politiskt styrda organisationer.


Marita Delvert har arbetat som chef inom ekonomi, utveckling och HR. Hon har även erfarenhet av styrelsearbete och tar nu konsultärenden samt handledningsärenden för Medlingscentrums räkning.

Länk till Linkedin profil

KOMMANDE KURSER / SEMINARIER

Föreläsning i konflikthantering och medling - fri entré
2018-08-30 kl. 8.30-10.00 FULLT!
Läs mer

Praktisk konflikthantering i skolans vardag 1,5 tim (fri entrè)
2018-09-06 kl. 14.30-16.00
Läs mer

Föreläsning i konflikthantering och medling - fri entré
2018-10-11 kl. 8.30-10.00
Läs mer

Heldag: Hantering av konflikter i hela arbetsgrupper, öppen
2018-10-23 kl. 9.00-15.30
Läs mer

RECENSIONER

Praktisk konflikthantering i skolans vardag, halvdagsutbildning
Betyg: 10,0 av 5
En kort återkoppling från vår utbildning med Medlingscentrum. Redan dagen efter drog minimedlingarna...

Visa recension

Praktisk konflikthantering i skolans vardag, halvdagsutbildning
Betyg: 10,0 av 5
Den största vinsten är att eleverna ser att vi gör lika och att vi förbättrar samstämmigheten i vårt...

Visa recension

PRESS OCH NYHETER

Lektioner i konflikthantering för en tryggare skolmiljö
Läs mer

Medlingscentrum söker en STJÄRNA inom konflikthantering och medling
Läs mer

Föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.
Läs mer

Visa alla nyheter

NYHETSBREV

Registrera dig för Medlingscentrums nyhetsbrev.

Fyll i din e-postadress i fältet nedan och klicka på "Skicka".