Marita Delvert - konsult i konflikthantering

Utbildad socionom med lång yrkeserfarenhet. 
Sedan våren 2018 är jag anställd som senior konsult på Medlingscentrum. Innan dess har jag arbetat i många år som avdelningsdirektör vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och som konsult i eget företag. Jag har även fungerat som arbetande ordförande för Sveriges Biodlare.

Under mina år på SKL hade jag ansvar för intern utveckling, ekonomi, intern IT, internationella frågor, fastigheter och service m.m.  Jag innehade också under alla år rollen som personalchef.
Som personalchef hade jag ansvar för såväl strategiskt som operativt personalarbete. Arbetsmiljöfrågor, medling och kartläggningar av arbetsplats-konflikter med efterföljande konflikthantering utgjorde en väsentlig del av mina uppgifter. Chefsutveckling på olika nivåer ingick också som en viktig del i arbetet liksom rekrytering och kompetensutveckling.

Jag är väl förtrogen med styrnings- och ledningsfrågor, strategi- och policyarbete.  I samband med sammanslagningen av Landstingsförbundet och Svenska Kommun-förbundet till en organisation, hade jag ett stort ansvar för hela förändrings- och fusionsprocessen.

I tidigare arbete som konsult i eget företag – Kalejdo Utveckling AB - var inriktningen team- och organisationsutveckling, ledarstöd, arbetsmiljöfrågor, kris- och konflikt-hantering. Dessförinnan innehade jag anställningar som socialsekreterare i Stockholms stad och som personalkonsulent i Ekerö kommun.

Jag har i flera perioder under mitt arbetsliv haft egen handledning och har även deltagit i utvecklingsprogram av olika slag, t.ex. en flerårig gruppterapi med transaktions-analytisk inriktning. Under åren har jag också haft ett antal varierande styrelse-uppdrag.

Länk till Linkedin profil

KOMMANDE KURSER / SEMINARIER

Samarbete – ja tack! 1,5 tim (fri entré)
2019-04-09 kl. 8.30-10.00
Läs mer

Praktisk konflikthantering i skolans vardag 1,5 tim (fri entrè)
2019-06-18 kl. 8.30-10.00
Läs mer

RECENSIONER

Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
Betyg: 10,0 av 5
En kort återkoppling från vår utbildning med Medlingscentrum. Redan dagen efter drog minimedlingarna...

Visa recension

Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
Betyg: 10,0 av 5
Den största vinsten är att eleverna ser att vi gör lika och att vi förbättrar samstämmigheten i vårt...

Visa recension

PRESS OCH NYHETER

Lektioner i konflikthantering för en tryggare skolmiljö
Läs mer

Medlingscentrum söker en STJÄRNA inom konflikthantering och medling
Läs mer

Föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.
Läs mer

Visa alla nyheter

NYHETSBREV

Registrera dig för Medlingscentrums nyhetsbrev.

Fyll i din e-postadress i fältet nedan och klicka på "Skicka".