Oskar Palmenfelt - utbildningsansvarig

Syftet med våra utbildningar är att skapa en god arbetsmiljö genom att förebygga och hantera konflikter och kränkande särbehandling. I den dagliga verksamheten utbildar jag chefer, HR och medarbetare i konflikthantering. Samtidigt implementerar vi nya rutiner och strukturer för konflikthantering över hela organisationen, från medarbetare till högsta ledning.

Jag föreläser på ett tydligt och inspirerande sätt och strävar efter att anpassa varje pass efter era behov genom att vara påläst om er organisation.

★ UTBILDARE: Jag lägger nivån på utbildningen på en verksamhetsnära, snarare än teoretisk nivå. Vi använder verkliga exempel från situationer som Medlingscentrum arbetat med och deltagarna får öva på medling i rollspel med verkliga case.

★ PROCESSLEDARE: Jag leder teambuilding, problemlösnings- och målsättningsarbete för att skapa ett gott samarbete i teamet. Jag är personlig och lär känna teamet och deltagarna samtidigt som vi arbetar fram överenskommelser för samarbetet. Jag arbetar med vitt varierande grupper, från arbetsgrupper på små vårdföretag till ledningsgrupper på internationella bolag. 

★ INSPIRATIONSTALARE: Som talare inför större grupper får jag deltagaren att reflektera över sitt eget förhållningssätt till kommunikation och konflikt. Syftet är att inspirera deltagarna att ta tag i konfliktsituationer tidigt och vara nyfikna och konstruktiva inför andras beteenden och personligheter.

Jag har en skräddarsydd utbildning i konflikthantering från Göteborgs Universitet, genomförd under handledning av docenten och konfliktforskaren Thomas Jordan.

Länk till Linkedinprofil

KOMMANDE KURSER / SEMINARIER

Praktisk konflikthantering i skolans vardag 1,5 tim (fri entrè)
2019-06-18 kl. 8.30-10.00
Läs mer

RECENSIONER

Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
Betyg: 10,0 av 5
En kort återkoppling från vår utbildning med Medlingscentrum. Redan dagen efter drog minimedlingarna...

Visa recension

Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
Betyg: 10,0 av 5
Den största vinsten är att eleverna ser att vi gör lika och att vi förbättrar samstämmigheten i vårt...

Visa recension

PRESS OCH NYHETER

Lektioner i konflikthantering för en tryggare skolmiljö
Läs mer

Medlingscentrum söker en STJÄRNA inom konflikthantering och medling
Läs mer

Föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.
Läs mer

Visa alla nyheter

NYHETSBREV

Registrera dig för Medlingscentrums nyhetsbrev.

Fyll i din e-postadress i fältet nedan och klicka på "Skicka".