Elisabet Ohlsson - Medlingscentrums samarbetspartner i södra Sverige 
”Min utgångspunkt är att människor är resursfyllda individer som i grunden har förmågan att hantera konflikter på ett för alla parter acceptabelt och hållbart sätt.

När hanteringen brister beror det på att parterna saknar kunskap, insikt, konstruktiva metoder eller mod. Jag vill bidra till att människor i större utsträckning lyfter oenigheter och löser meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt och respektfullt sätt.”

Elisabet har arbetat som affärsjurist i mer än tjugo år och har lång chefserfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet. Hon har en gedigen erfarenhet och kunskap om förhandling och tvister, om vad som driver affärer och vad som krävs för ett hållbart ledarskap.

Som beteendevetare har Elisabet en bred och djup kunskap om människors och gruppers beteenden och samspel. Om enskilda individers tankar, känslor och reaktioner samt gruppers processer, utveckling och dynamik.

Elisabet är nu verksam som medlare, konsult och utbildare inom områdena ledarskaps- och grupputveckling, facilitering och processledning samt kommunikation och konflikthantering.

Elisabet är prestigelös, relationsskapande och engagerar sig starkt i sina uppdrag.

KOMMANDE KURSER / SEMINARIER

Praktisk konflikthantering i skolans vardag 1,5 tim (fri entrè)
2019-06-18 kl. 8.30-10.00
Läs mer

RECENSIONER

Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
Betyg: 10,0 av 5
En kort återkoppling från vår utbildning med Medlingscentrum. Redan dagen efter drog minimedlingarna...

Visa recension

Utbildning i konflikthantering för skolpersonal
Betyg: 10,0 av 5
Den största vinsten är att eleverna ser att vi gör lika och att vi förbättrar samstämmigheten i vårt...

Visa recension

PRESS OCH NYHETER

Lektioner i konflikthantering för en tryggare skolmiljö
Läs mer

Medlingscentrum söker en STJÄRNA inom konflikthantering och medling
Läs mer

Föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.
Läs mer

Visa alla nyheter

NYHETSBREV

Registrera dig för Medlingscentrums nyhetsbrev.

Fyll i din e-postadress i fältet nedan och klicka på "Skicka".