Marita Delvert - konsult i konflikthantering

 

Marita Delvert är utbildad socionom med lång yrkeserfarenhet inom i offentlig och privat verksamhet. Under sin tid som chef i offentlig sektor har hon ansvarat för intern utveckling, internationella frågor, personal-. ekonomi- och finansverksamhet, styrelsesekretariat, dia­ri­um och intern IT.


Som personalchef har Marita haft övergripande ansvar för såväl strate­giskt som opera­tivt personalarbete i förbundet, där en självklar ut­gångs­punkt har varit de personalstrategiska frågornas integrering i verksamhetsutvecklingen. Utveckling av chefer på olika nivåer har utgjort en väsent­lig del i arbetet liksom rekrytering och kompetensutveckling.

I arbetet som konsult i eget företag är inriktningen team- och organisationsutveckling, ledarstöd, arbetsmiljö och konflikthantering.

Marita har i flera perioder under sitt arbetsliv tillägnat sig egen handledning och har även del­­tagit i utvecklingsprogram av olika slag, t.ex. en flerårig gruppterapi med tran­saktionsanalytisk inriktning.

Under åren har Marita haft ett antal varierande styrelseuppdrag.

Sammanfattningsvis har Marita mycket god kännedom om och erfarenhet av strategiskt HR-arbete, styrsystem och verk­samhets­utveck­ling. Hon är också van vid att leda förändrings- och utvecklingsprocesser. Marita har erfarenhet av eget chefs- och ledarskap, av ledningsgruppsutveckling och styrelsearbete och också av politiskt styrda organisationer.

 

KOMMANDE KURSER / SEMINARIER

Föreläsning i konflikthantering - fri entré
2018-08-30 kl. 8.30-10.00 FULLT!
Läs mer

Praktisk konflikthantering i skolans vardag 1,5 tim (fri entrè)
2018-09-06 kl. 14.30-16.00
Läs mer

Föreläsning i konflikthantering - fri entré
2018-10-11 kl. 8.30-10.00
Läs mer

Heldag: Hantering av konflikter i hela arbetsgrupper, öppen
2018-10-23 kl. 9.00-15.30
Läs mer

RECENSIONER

Praktisk konflikthantering i skolans vardag, halvdagsutbildning
Betyg: 10,0 av 5
En kort återkoppling från vår utbildning med Medlingscentrum. Redan dagen efter drog minimedlingarna...

Visa recension

Praktisk konflikthantering i skolans vardag, halvdagsutbildning
Betyg: 10,0 av 5
Den största vinsten är att eleverna ser att vi gör lika och att vi förbättrar samstämmigheten i vårt...

Visa recension

PRESS OCH NYHETER

Lektioner i konflikthantering för en tryggare skolmiljö
Läs mer

Medlingscentrum söker en STJÄRNA inom konflikthantering och medling
Läs mer

Föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.
Läs mer

Visa alla nyheter

NYHETSBREV

Registrera dig för Medlingscentrums nyhetsbrev.

Fyll i din e-postadress i fältet nedan och klicka på "Skicka".