Pressrelease - Skola: Bristande konfliktkompetens skapar ordningsproblem!

2014-03-11

Bristande konfliktkompetens skapar ordningsproblem!

Elever har rätt till arbetsro påtalar regeringen. Oro hotar möjligheten för svenska skolor att nå sina mål och ordningsproblemen måste åtgärdas säger skolministern Jan Björklund. Regeringen vill satsa på färre elever i klasserna och drygt 2 miljarder för att stärka lärarna. Men skolpersonal har sällan verktyg att hantera ordningsproblem säger Tamara Maskovic på Medlingscentrum. Ofta är arbetsron avhängig den enskilda lärarens förmåga att hantera oro och uppblossande konflikter.

Läs mer här