Advokaten - Artikel: Medling - det nya sättet att lösa civilrättsliga tvister

2012-10-03

Medling - det nya sättet att lösa civilrättsliga tvister

För ett år sedan infördes den nya medlingslagen i civilrättsliga tvister. Det innebär att Sverige tar det viktiga steget att möjliggöra medling istället för domstolsprocess i dessa ärenden.

Läs artikeln här