Arbetsmiljöverket sätter konflikthantering på agendan

2014-11-25

 

Arbetsmiljöverket sätter konflikthantering på agendan

Med anledningen av det stora antalet sjukskrivningar p.g.a. brister i den sociala arbetsmiljön har arbetsmiljöverket skickat ut en remiss på förslag för föreskrifter kring ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Remissen lyfter fram konflikthantering som en viktig komponent i arbetsmiljöarbetet.

Läs mer här