Chef - Artikel: Arbetsrelaterade konflikter ökar

2014-03-04

Arbetsrelaterade konflikter ökar

42 procent av en chefs arbetstid går åt att hantera konfliktrelaterade samtal med anställda. Det finns rejäla vinster för chefer som arbetar aktivt med att förebygga och lösa konflikter. Här har vi sammanställt de viktigaste delarna.

Läs sammanfattning här