Artikel: Är du konflikträdd?

2015-02-17

Är du konflikträdd?

Det är obehagligt för de flesta när man i konflikt eller någon uttrycker missnöje. Med konflikträdsla menas här att man i största allmänhet tycker att det är obehagligt med situationer där andra kan bli arga och/eller att man har en överdriven ängslan för möjliga negativa konsekvenser av konflikter. Man behöver inte alltid ta alla strider utan kan bestämma sig för att dra sig ur eller strunta i att dras med. Men på en arbetsplats eller som chef fungerar inte den strategin väl.

Läs mer här