Artikel: Du mår dåligt

2015-03-05

Du mår dåligt


Att vakna med olust mot att gå upp, gå med en knut i magen eller känna som att man inte kan göra något ting rätt.  Kanske kan de som varit inblandade i en konflikt på jobbet känna igen sig i att må så.  Konflikter på arbetsplatser är ett arbetsmiljöproblem. De kan ställa till mycket lidande för de inblandade, med sjukskrivningar som följd och kostnader för den anställde som för företaget. Vad kan du själv göra?

Läs mer här