Artikel: När chefen är den som bråkar

2015-01-09

När chefen är den som bråkar


Som anställd är man särskilt utsatt när det är konflikt på jobbet, om den som står för bråket är ens chef. Mobbing eller annan kränkande behandling är allvarligt, eftersom det är ett tydligt tecken på att det existerar en dålig arbetsmiljö. Skilj på konflikt och mobbing.

Läs mer här