Föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.

2016-05-13

Laila Araya från Medlingscentrum gav den 20 maj föräldraföreläsningen ”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”.

Föreläsningen gav insyn i hur skolan arbetar med konflikter, men visade även att detta är något alla kan tillämpa i sin egen vardag. Arrangörer var skolan och föräldraföreningen.

Läs mer här