Jag har rätt och de har fel – Vad gör jag?

2014-12-04

Jag har rätt och de har fel – Vad gör jag?

Rätt och fel i en arbetskonflikt kommer ofta i vägen för en lösning. Jag har rätt du har fel. Jag är omgärdad av idioter. Thomas Jordan, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, säger:

Om den besvärliga situationen har uppstått därför att din motpart har fel men vägrar inse det och ändra sig, då är du egentligen inte intresserad av konfliktlösning, eller hur?

Läs mer här