Artikel: Konflikträdda chefer skapar motsättningar på jobbet

2015-10-28

Jobbigt på jobbet. Mer än varannan svensk upplever konflikter på jobbet minst en gång i månaden, visar en färsk undersökning från Manpower. Samtidigt gör en av fem arbetsgivare ingenting åt motsättningarna på jobbet.

I SvD intervjuas Näringsliv Tamara Maskovic, medlare och chef på Medlingscentrum, om problemet. Tamara, som är arbetar som medlare vid konflikter på arbetsplatser, berättar att nästan alla konflikter bottnar i någon form av organisatorisk skevhet.

Läs mer här