Kränkande särbehandling enligt AFS 2015:4

2016-02-08

Den 31 mars 2016 träder arbetsmiljöverkets nya föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) i kraft. Syftet är att bromsa de senaste årens ökning av psykisk ohälsa och sjukskrivningar i arbetslivet.

Läs mer här