Lärarnas nyheter - Artikel: Här är det allas ansvar att lösa elevkonflikter

2013-08-20

Här är det allas ansvar att lösa elevkonflikter

På Matteusskolan i Stockholm arbetar man aktivt för att upptäcka konflikter så tidigt som möjligt – och lösa dem innan de hinner växa. Alla anställda är utbildade i personalledd skolmedling.

Läs artikeln om Matteusskolan i Stockholm, om hur de jobbar med elevkonflikter.

Läs artikeln här