Medlingscentrum & Studieförbundet - Tips när det blir konflikt

2013-12-02


10 tips när det blir konflikt

 

Konflikter är livsnödvändiga. De går inte att undvika. Vi lever med dem varje dag. De finns överallt – runt oss, i oss, i vansinne och vardag.

Läs 10 tips som är bra att tillämpa när det blir konflikt.

Läs mer här