Personal & Ledarskap - Artikel: Ansvarsfördelning mellan chef och HR i konflikthantering

2014-06-02

Ansvarsfördelning mellan chef och HR i konflikthantering

Hur bör ansvarsfördelningen se ut mellan chefen och HR ut i de olika faserna som medarbetares samarbetsproblem kan gå igenom? När ska HR vara ett stöd och när en aktiv part? Hur stödjer HR chefen så att den inte abdikera när det hettar till? Här ringar vi in de viktigaste delarna i ett eget dokument.

Läs sammanfattningen här