Nyhet: Samarbetsforum - teambuilding med bestående resultat

2015-05-11

En halvdag för att stärka samarbetet och välbefinnandet i arbetsgruppen

Medlingscentrums Samarbetsforum är en teambuildande halvdag med användbara verktyg och samarbetsstärkande övningar.

Våra kunniga konsulter visar enkla och stimulerande modeller för hur vi kan få våra mänskliga behov tillgodosedda och samtidigt få större förståelse för andras personliga behov.

Vi övar på ögonöppnande verktyg för att förbereda dig inför feedback och problemlösning.

Dessutom hjälper vi gruppen att ta fram gemensamma spelregler och överenskommelser för att minska stressen i gruppen.

Halvdagen ger deltagarna verktyg för att förstå sig själv och andra bättre och därigenom hantera de motsättningar och utmaningar som uppstår på ett enkelt och utvecklande sätt.

Innehåll

1. PERSONLIGHETSTEST - Sluta irritera er på varandras tillkortakommanden - vi visar hur ni gör era olikheter till tillgångar

2. HITTA VINNA/VINNA-LÖSNINGAR - När vi fokuserar på de underliggande behoven kan vi skapa win/win-lösningar

3. FÖREBYGG KONFLIKTER - När du blir medveten om hur konflikter eskalerar förebygger du dem enklare

Klicka här för exempel på schema för dagen

Målgrupp
För alla team och arbetsgrupper, både de som fungerar väl och de som för tillfället har samarbetsutmaningar. Passet ges även i anpassad version för styrelser och ledningsgrupper

Ramar
Passet håller på i fyra timmar
I vanliga fall genomför vi passet i era lokaler
Kostnad 20 000: - ex moms
Material ingår, inga extra kostnader tillkommer

Vid intresse kontakta oss på info@medlingscentrum.se

Ladda ned pdf