Tips: Struts eller drake – hur löser du konflikter i skolan!

2014-09-08

Är du en struts som drar dig undan konflikter, eller en drake som driver igenom din vilja med makt eller en uggla som lyssnar på alla? Djuren kan hjälpa till att göra en konflikt tydlig.

Vi övar djuren och konfliktstilarna med skolpersonal för att belysa olika sätt att möta konfliktsituationer på, säger Laila Araya från Medlingscentrum. Det påverkar deras möten med både små och stora händelser på skolan och de skapar gemensamma förhållningssätt. Längst ner i denna artikel får du också en övning som är utmärkt och rolig att använda med personal och elever på skolan.

Läs mer här