Tips: Hur konflikter hanteras i förändringstider

2014-08-28

Hur kan konflikter hanteras i förändringstider?

I kristider med hot och oro för att drabbas av nedskärningar kan konflikter blossa upp på arbetsplatser. Man ställer sig frågan hur kommer det här att drabba mig? Får man inget svar börjar man lätt att konkurrera med kollegor och bevaka sitt revir i stället för att arbeta konstruktivt för att ta verksamheten ur krisen.

Läs mer här