Skola: Trygghet och studiero

2014-09-17

Ordningsutredningen -
behövs fler regler eller samspelt personal?

Störningsproblematiken för elever i svenska skolor är upp till 50 %. Det finns inga snabba lösningar säger Metta Fjelkner på presskonferensen den 9 september 2014. Att göra en sak löser inte alla frågor kring ordning och reda konstaterar hon.

Frågan kvarstår: Vad ska skolorna göra för att skapa ordning och reda i klassrummen? Utredaren lyfter bland annat vikten av samsyn bland personalen i skolorna. Detta är oerhört viktigt för elever förlorar mycket skoltid varje dag. Det är dags att agera! 

Läs mer här