Hantering av arbetsplatskonflikt

Medling arbetsplats

Medling - behöver du hantera en konflikt eller stärka ett samarbete?

Vid en medling får konfliktparterna ett tryggt forum för dialog. Under ledning av en professionell medlare hanteras motsättningar så parterna kan nå en gemensam överenskommelse för sitt fortsatta samarbete. Det spelar ingen roll hur stor motsättningen är, vad den handlar om eller hur många personer som ingår i den. Vi hanterar alla typer av konflikter och leder processen framåt.

Genomförande:
Vi ger dig en kostnadsfri rådgivning á 30 min samt offert för steg 1-4:

  1. Medlingscentrum tar en första telefonkontakt.
  2. Enskilda möten med alla parter i motsättningen.

    Under dessa möten får varje part enskilt gå igenom sin bild av situationen och vi berättar om hur ett medlingsmöte går till. Därefter tar parterna ställning till om de önskar gå vidare till en medling.

  3. Ett medlingsmöte genomförs under ledning av en eller två professionell medlare.

    Under medlingen berättar parterna sina versioner om vad som har hänt för varandra, om vilka konsekvenser det har fått och hur man vill ha det framöver. Fokus är framtiden. När parterna i konflikten själva jobbar fram lösningen känner de ett större ansvar för att det ska fungera och sannolikheten är större att de fullgör sina åtaganden. Som medlare håller vi oss opartiska, leder samtalet framåt och skapar en konstruktiv form för samtalet.

  4. En gemensam överenskommelse om framtiden upprättas och formuleras skriftligt.

Anmäl ditt intresse här