Utbud för chefer och HR

Heldag: Hantering av konflikter i hela arbetsgrupper, öppen

Konflikter i hela arbetsgrupper - Vad är viktigt att tänka på och hur kan arbetsgången se ut?


Det är oerhört dränerande för verksamheter när en situation spridit sig till en hel arbetsgrupp.
 
Det kan handla om:
• En konflikt mellan få sprider sig till hela gruppen.
• Gruppen presterar inte tillfredsställande och det råder ett missnöje som är svårt att få bukt på.
• Det är en gammal surdeg och det har varit jobbigt med gruppen i många år.
• Ledarskapet fungerar inte eller medarbetarna är missnöjda med chefen. Informellt ledarskap uppstår.
•Besvärlig person som påverkar många i gruppen.

Som chef och HR är det viktigt att ta reda på vad situationen egentligen handlar om. Därefter kan man ta viktiga steg framåt. Under kursen går vi igenom undersökningsprocessen i detalj, från förberedelse, de olika stegen i processen till återkopplingsmötet. Efter kursen är deltagaren rustad för att undersöka en konfliktsituation och fatta beslut kring vidare hantering.

Få våra bästa tips och erfarenheter så att du:
• Får en tydlig turordning för hur du ska gå tillväga steg för steg i hanteringen.
• Får med dig gruppen i hanteringen och få dem att känna sig villiga att bidra.
• När ska alla i gruppen vara en del av hanteringen och när räcker det med att jobba med de som har den egentliga konflikten.
• Få värdefulla tips för att inte falla i gropar som lätt kan förstöra processen.
• Få veta hur du kan göra en bra återkoppling till hela gruppen. Vad ska sägas, hur mycket?
• Känna dig trygg med det upplägg och den roll du har i hanteringen.
 

 

RECENSIONER

Ingen recension är utförd ännu. Hjälp oss och andra genom att skriva vad just Du tycker. Fyll i formuläret nedan. Motivera gärna vad du tyckte var bra eller mindre bra.

Tack!

Skriv din recension

Hur var utbildningen i sin helhet?
1 2 3 4 5
Hur var utbildaren/-na?
1 2 3 4 5
Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?
1 2 3 4 5BOKA ETT DATUM

Heldag: Hantering av konflikter i hela arbetsgrupper, öppen

Pris: 5495 kr exkl. moms per deltagare

2018-03-14 kl. 9.00-15.30 Boka
2018-10-16 kl. 9.00-15.30 Boka