Utbud för chefer och HR

Heldag: Hantering av konflikter i hela arbetsgrupper, öppen

Konflikter i hela arbetsgrupper - att göra en god kartläggning


Det är oerhört dränerande för verksamheter när en situation spridit sig till en hel arbetsgrupp.
 
Det kan handla om:
• En konflikt mellan få sprider sig till hela gruppen.
• Gruppen presterar inte tillfredsställande och det råder ett missnöje som är svårt att få bukt på.
• Det är en gammal surdeg och det har varit jobbigt med gruppen i många år.
• Ledarskapet fungerar inte eller medarbetarna är missnöjda med chefen. Informellt ledarskap uppstår.
•Besvärlig person som påverkar många i gruppen.

Som chef och HR är det viktigt att ta reda på vad situationen egentligen handlar om. Därefter kan man ta viktiga steg framåt. Under kursen går vi igenom undersökningsprocessen i detalj, från förberedelse, de olika stegen i processen till återkopplingsmötet. Efter kursen är deltagaren rustad för att undersöka en konfliktsituation och fatta beslut kring vidare hantering.

Få våra bästa tips och erfarenheter så att du:
• Får en tydlig turordning för hur du ska gå tillväga steg för steg i hanteringen.
• Får med dig gruppen i hanteringen och få dem att känna sig villiga att bidra.
• När ska alla i gruppen vara en del av hanteringen och när räcker det med att jobba med de som har den egentliga konflikten.
• Få värdefulla tips för att inte falla i gropar som lätt kan förstöra processen.
• Få veta hur du kan göra en bra återkoppling till hela gruppen. Vad ska sägas, hur mycket?
• Känna dig trygg med det upplägg och den roll du har i hanteringen.
 

Pris: 5 495kr/deltagre

RECENSIONER

Ingen recension är utförd ännu. Hjälp oss och andra genom att skriva vad just Du tycker. Fyll i formuläret nedan. Motivera gärna vad du tyckte var bra eller mindre bra.

Tack!

Skriv din recension

Hur var utbildningen i sin helhet?
1 2 3 4 5
Hur var utbildaren/-na?
1 2 3 4 5
Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?
1 2 3 4 5BOKA ETT DATUM

Heldag: Hantering av konflikter i hela arbetsgrupper, öppen

Pris: 5495 kr exkl. moms per deltagare

Anmäl ditt intresse Boka