Utbud för chefer och HR

Konflikthantering, hel arbetsgrupp

Behöver du hantera en konflikt eller förstärka samarbetet i arbetsgruppen?


Medlingscentrum möjliggör effektiva samarbeten och utvecklande motsättningar i arbetsgruppen. Vi hanterar alla typer av konflikter och leder processen framåt.

Genomförande:
Vi ger dig en kostnadsfri rådgivning á 30 min samt, vid behov, offert för fortsatt hantering av situationen enligt följande steg:
 
1. Medlingscentrum träffar uppdragsgivaren för att få en övergripande bild av situationen. 

2. Uppstartsmöte med arbetsgruppen för att förankra uppdraget, presentera konsulterna och berätta om arbetsgången.

3. Individuella samtal med berörda medarbetare genomförs. Vi lyssnar in deras upplevelse av situationen, deras förslag till lösningar samt deras tankar om hur organisationen fungerar.   

4. Därefter analyseras informationen och ett förslag på åtgärder på individ, grupp och organisationsnivå forumleras. 

5. Återkoppling av resultatet till uppdragsgivaren samt rekommendationer för det fortsatta arbetet. I samarbete fastställs den fortsatta arbetsgången.
 
6. Återkoppling till arbetsgruppen. Vi presenterar den generella bilden av situationen samt våra rekommendationer. Ledningen presenterar de beslut som har fattats.
 
De vidare åtgärderna kan inkludera:
 -  medlingsmöten mellan medarbetare som har uttalade samarbetssvårigheter.
-  teambuilding för att stärka bl.a. gruppens identitet, arbetsrelationer och arbetsrutiner.
 - stöd till ledarskapet
-  organisationsstärkande åtgärder
-  individuellt stöd
 
Självklart väljer arbetsgivaren vilken aktör som ska ta hand om de åtgärder som tagits beslut om.

RECENSIONER

Klicka här för att skriva din recension

Hur upplever du medlingsprocessen i sin helhet?

Hur upplever du medlaren?

Hur upplever du medlingens resultat?

Betyg genomsnitt:
5,0 av 5

Jag har fått nya insikter, både om mig själv och mitt handlande men även om andras.

Utförd av: Anna-Lena Hed, Biträdande rektor, Morabergs studiecentrum Södertälje | 2015-06-12

Skriv din recension

Hur upplever du medlingsprocessen i sin helhet?
1 2 3 4 5
Hur upplever du medlaren?
1 2 3 4 5
Hur upplever du medlingens resultat?
1 2 3 4 5BOKA ETT DATUM

Konflikthantering, hel arbetsgrupp

Pris: enligt offert

Anmäl ditt intresse Anmäl