Utbud för chefer och HR

Revidering av policy för kränkande särbehandling

Vi hjälper er revidera er policy

Syftet med tjänsten är att er verksamhet får en uppdaterad policy och med rutiner för att förebygga och hantera kränkande särbehandling. Resultatet uppfyller arbetsmiljöverkets senaste föreskrifter och bygger på aktuella studier på området.

Upplägg:
1. Vi går igenom er nuvarande policy utifrån gällande föreskrifter och praxis.

2. Vi genomför ett möte/telefonmöte á 1-2 timmar där Medlingscentrum ger återkoppling på er policys styrkor och utvecklingsmöjligheter.

3. Ni reviderar er policy och rutiner utifrån informationen.

4. Vi återkopplar på det färdiga resultatet via telefon á ca 1 timme.


Dessutom:
• Vi informerar om goda metoder för att förebygga och hantera kränkande särbehandling.
• Ni får ta del av en tydlig och konkret rutin för hur ni genomför samtal vid upplevd kränkande särbehandling och hur ni beslutar om åtgärder för att hantera fallet.
• Vi ger er tips för att implementera policyn i organisationen och hålla rutinerna levande över tid.


Pris: 10 000 kr exkl. moms

För mer info/beställning, maila info@medlingcentrum.se

BOKA ETT DATUM

Revidering av policy för kränkande särbehandling

Pris: enligt offert

Anmäl ditt intresse Anmäl