Utbildning för chefer och HR

Samtalskort - Symbolkort Akvarell

Samtalskort  – ett annat sätt att samtala!

Är samtalet ditt arbetsverktyg? Har du personalansvar? Arbetar du terapeutiskt eller coachande? Möter du barn/ungdomar till vardags? Hanterar du konflikter? Vi lär dig att få orden att räcka till!

Vad gör du när orden inte räcker till? Hur får man människor att bli tydligare i känsla och tanke? Hur för man en infekterad stämning i en grupp mot ett konstruktivt samtal? Symbolkorten avväpnar och skapar kommunikation.

Korten kan vara utgångspunkt för; fördjupade samtal, utvecklingssamtal, som symbol för mål man vill uppnå, att hitta sammanhang, kreativt skrivande och som hjälp när orden/språket inte räcker till. De kan användas i olika slags grupper som t ex handledningsgrupper, studiecirklar, kurser och utbildningar, bland annat vid presentation av gruppdeltagare, utvärderingar och återblickar.

Vilka använder Symbolkorten

Chefer, inom elevvården, samtalsterapeuter, coacher, handledare, lärare, inom personal och ledarutveckling, kuratorer, karriärvägledare, socionomer, konstterapeuter eller andra som vill ha ett verktyg som hjälper till att fördjupa och komma vidare i samtal, och som bidrar till att människor/team själva ger uttryck för sina känslor, styrkor, drömmar och planer.

Pris: 280 kr/st + 25 kr frakt exkl. moms 
 

BOKA ETT DATUM

Samtalskort - Symbolkort Akvarell

Pris: 305 kr exkl. moms per deltagare

Akvarell Köp