Utbildning för skolledning och skolpersonal

Utbildning i konflikthantering för skolpersonal

Praktisk konflikthantering i skolans vardag, steg 1 och steg 2

Personalledd skolmedling ger all personal ett gemensamt förhållningssätt i konflikthantering och omfattar två utbildningsinsatser, steg 1 + 2.

Syftet med utbildningen

Utbildningen syftar till mer:
 • Trygghet - Ett gemensamt arbetssätt vid konflikter ger trygghet för elever, personal och föräldrar.
 • Ansvar - Elever får möjlighet att ta större ansvar för att lösa sina egna konflikter.
 • Lärande - Elever lär sig att lösa konflikter bättre, ett lärande för livet.
Skolmedlings syftar även till att skapa en bättre arbetsmiljö på skolan, genom att hushålla med personalens tid och energi vid konflikthantering.

Skolmedlingens utgångspunkter

Skolmedling bygger på att de som har konflikten själva får hantera den, medlaren är opartisk och samtalet följer medlingens struktur med hjälp av den tryckta samtalsguiden för medling.

Konfliktpaus

I arbetssättet ingår att personalen systematiskt arbetar med att pausa konflikter för att:
 1. Elevernas affekt ska lägga sig, vilket ger möjlighet till eftertanke och perspektivtagande.
 2. Ge personal möjlighet att styra medlingen till den tid, plats och person som passar bäst.

Konfliktpausen blir en del av skolans rutin för konflikthantering som gör att skolan sparar tid och energi jämfört med ett ostrukturerat arbete med konflikthantering.

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs som en halvdag för hela skolans personal (steg 1) samt en fördjupande heldag för mellan 4-16 personer (steg 2)

Steg 1. Halvdag för hela personalen – mini-medling

Halvdagsutbildningen tar 3,5 timmar med en längre paus i mitten. Innan pausen är det fokus på medlingens förhållningssätt och teori, efter pausen görs upplevelsebaserade medlingsövningar i rollspelsform.

Ur innehållet
 • Vad är en konflikt?
 • Konflikttjuvar, konfliktpaus och vikten av att hantera sin egen konflikt
 • Tre olika typer av åtgärder vid konflikt
 • Genomgång av den tryckta samtalsguiden för mini-medling
 • Övning på mini-medling i rollspelsform

Deltagarna får tillgång till bilderna som visas och den tryckta samtalsguiden för mini-medling delas ut till alla. Steg 1 har inga förkunskapskrav.

Steg 2. Heldag för mellan 4-16 personer - medling vid större konflikter.

Denna utbildningsdag ger en fördjupad kunskap och erfarenhet av medling vid större konflikter. Förkunskapskrav är att man deltagit på steg 1, mini-medlingsutbildningen.

Medlingscentrums tryckta samtalsguider för förmöte och medling delas ut och vi går igenom och övar i rollspelsform på medlingsprocessens alla steg under direktcoachning av utbildaren. Kurskompendium som fungerar som handbok vid medling ingår.

Ur utbildningsinnehållet:
 • Medlingens grundpelare och vägledande principer
 • Viktiga aspekter för en lyckad medling
 • Hantering av maktobalanser
 • Förmöte teori/rollspel/reflektioner
 • Medling teori/rollspel/reflektioner
 • Hur föräldrar kan inkluderas i medlingen

Många skolor väljer att utbilda skolledare, kurator, medlemmar i EHT, trygghetsteam, likabehandlingsgrupp, arbetslagsrepresentanter och special/socialpedagoger i steg 2 medling.

Implementering

Medlingscentrum har stor erfarenhet av hur skolor på bästa sätt kan implementera skolmedling som ett självklart arbetssätt för personal och elever. Vi erbjuder vägledning och stöd i implementeringen av skolmedling. Detta innefattar stöd med information till elever och föräldrar samt för hemsida, formulering av rutin/policy för konflikthantering på skolan

   Klicka här för prisuppgifter
    
    
    

   RECENSIONER

   Klicka här för att skriva din recension

   Hur var seminariet i sin helhet?

   Hur var föreläsarna?

   Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?

   Hur var utbildningen i sin helhet?

   Hur var utbildaren/-na?

   Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

   Betyg genomsnitt:
   5,0 av 5

   Den största vinsten är att eleverna ser att vi gör lika och att vi förbättrar samstämmigheten i vårt förhållningssätt. Bra med konkret verktyg!

   Utförd av: Ingrid Sandin, Klasslärare, Fagersjöskolan | 2018-01-22

   Hur var seminariet i sin helhet?

   Hur var föreläsarna?

   Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?

   Hur var utbildningen i sin helhet?

   Hur var utbildaren/-na?

   Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

   Betyg genomsnitt:
   5,0 av 5

   En kort återkoppling från vår utbildning med Medlingscentrum. Redan dagen efter drog minimedlingarna igång på Fagersjöskolan.
   Utanför klassrum (lugna korridorer) och i grupprum satt personal med elever och medlade eller pausade konflikter på skolgården. Vi har pratat om det på tavelmöten och i personalrummet står en burk som redan är 1/3 fylld med medlingskulor. Kollegor har sagt ''varför har vi inte fått lära oss det här tidigare?'' Är det inte svårare än så här? ''Jag har pausat tre konflikter idag och två löste sig utan att vi satt men jag kommer sitta ändå för jag vill veta HUR de löste det''

   Det är jättekul att se hur alla har engagerat sig och tagit till sig av metoden.

   Tack för en fin utbildningsdag och för all hjälp.

   Linda Sätterström
   Biträdande rektor och skolkurator
   Fagersjöskolan

   Utförd av: Linda Sätterström, Biträdande rektor och skolkurator, Fagersjöskolan | 2018-01-10

   Hur var utbildningen i sin helhet?

   Hur var utbildaren/-na?

   Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

   Betyg genomsnitt:
   4,7 av 5

   Vi är intresserade av att utbilda hela personalen. Ta gärna kontakt med mig.
   Petter

   Utförd av: Petter Carlsson, bitr. rektor, Farsta grundskola | 2015-11-09

   Hur var utbildningen i sin helhet?

   Hur var utbildaren/-na?

   Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

   Betyg genomsnitt:
   5,0 av 5

   Utförd av: Anna, Bromstensskolan | 2015-08-20

   Hur var utbildningen i sin helhet?

   Hur var utbildaren/-na?

   Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

   Betyg genomsnitt:
   5,0 av 5

   Utförd av: Anna Levén, Bitr rektor, Centrum för flerspråkighet | 2015-08-12

   Skriv din recension

   Hur var seminariet i sin helhet?
   1 2 3 4 5
   Hur var föreläsarna?
   1 2 3 4 5
   Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?
   1 2 3 4 5   BOKA ETT DATUM

   Utbildning i konflikthantering för skolpersonal

   Pris: enligt offert

   Ubildningspaket, praktisk konflikthantering steg 1 + 2 Anmäl