Utbud skolledning och skolpersonal

Praktisk konflikthantering i gymnasieskolan (fri entré)

Praktisk konflikthantering i gymnasieskolan


Hur kan skolpersonal hantera konflikter på ett konstruktivt sätt?

Medlingscentrum har 12 års erfarenhet av konflikthantering i skolan och i denna föreläsning går vi igenom de viktigaste principerna för konflikthantering i skolan:

- Vad är egentligen en konflikt?
- Hur pausar vi en konflikt för att hantera den senare?
- Så låter ni eleverna själva ansvara för lösningen av konflikten.
- Modell för åtgärder vid allvarliga incidenter.
-Så bygger ni ett gemensamt förhållningssätt till konflikthantering på skolan

Föreläsningen ger dig en god konfliktförståelse och verktyg för hur du bygger ett gemensamt förhållningssätt i konflikthantering på din skola.
Personalledd Skolmedling är ett verktyg för att konstruktivt hantera tjafs, bråk och motsättningar som uppstår i korridoren, i klassrummen och på sociala media. På så vis skapas en tryggare arbetsmiljö för både skolpersonal och elever. Att all skolpersonal har ett gemensamt förhållningssätt till konflikthantering ger likabehandling av eleverna samt trygghet för personalen.

Föreläsningen vänder sig till rektorer och kuratorer. Max 2 platser/skola.

Varmt välkommen!

”Det fina är att det inte handlar om att bestämma vems fel är, utan eleverna får hjälp att själva lösa konflikten. Det är ett arbetssätt som känns mycket konstruktivt.”-Gunnar Bro, rektor i Stockholm.