Utbildning för skolledning och skolpersonal

Praktisk konflikthantering i skolans vardag, Steg 2

Praktisk konflikthantering i skolans vardag. Steg 2: medling vid större konflikter, heldagsutbildning.

Klicka här för prisuppgifter
 
 
 

Personalledd skolmedling ger all personal på skolan ett gemensamt förhållningssätt i konflikthantering. Detta syftar till mer trygghet, ansvar och lärande i skolan. Utbildningen består av två steg. Steg 1, mini-medling är en halvdag för hela skolans personal. Steg 2, medling vid större konflikter är en fördjupande heldag för mellan 4-16 personer. Nedan beskrivs steg två. Förkunskapskrav är att deltagarna genomfört steg 1, mini-medling.

Utbildningens upplägg

Utbildningsdagen ger en fördjupad kunskap och erfarenhet av medling vid större konflikter. Stort fokus ligger på praktiska övningar i rollspelsform. Medlingscentrums tryckta samtalsguider för förmöte och medling delas ut och vi går igenom och övar i rollspel på medlingsprocessens alla steg under direktcoachning av utbildaren. Kurskompendium som fungerar som handbok vid medling ingår.

Ur utbildningsinnehållet:
 • Medlingens grundpelare och vägledande principer
 • Viktiga aspekter för en lyckad medling
 • Hantering av maktobalanser
 • Förmöte teori/rollspel/reflektioner
 • Medling teori/rollspel/reflektioner
 • Hur föräldrar kan inkluderas i medlingen
Många skolor väljer att utbilda skolledare, kurator, medlemmar i EHT, trygghetsteam, likabehandlingsgrupp, arbetslagsrepresentanter och special/socialpedagoger i steg 2 medling.

Implementering

Medlingscentrum har stor erfarenhet av hur skolor på bästa sätt kan implementera skolmedling som ett självklart arbetssätt för personal och elever. Vi erbjuder vägledning och stöd i implementeringen av skolmedling. Detta innefattar stöd med information till elever och föräldrar samt för hemsida, formulering av rutin/policy för konflikthantering på skolan

   Klicka här för prisuppgifter
    
    
    

   BOKA ETT DATUM

   Praktisk konflikthantering i skolans vardag, Steg 2

   Pris: enligt offert

   Praktisk konflikthantering i skolans vardag, steg 2 Anmäl