Utbud skolledning och skolpersonal

Praktisk konflikthantering i skolans vardag 1,5 tim (fri entrè)

Praktisk konflikthantering i skolans vardag

Hur kan skolpersonal hantera konflikter på ett konstruktivt sätt?


Medlingscentrum har 12 års erfarenhet av konflikthantering i skolan och i denna föreläsning går vi igenom de viktigaste principerna för konflikthantering i skolan:


- Vad är egentligen en konflikt?
- Hur pausar vi en konflikt för att hantera den senare?
- Så låter ni eleverna själva ansvara för lösningen av konflikten.
- Modell för åtgärder vid allvarliga incidenter.
-Så bygger ni ett gemensamt förhållningssätt till konflikthantering på skolan


Föreläsningen ger dig en god konfliktförståelse och verktyg för hur du bygger ett gemensamt förhållningssätt i konflikthantering på din skola.

Personalledd Skolmedling är ett verktyg för att konstruktivt hantera tjafs, bråk och motsättningar som uppstår i korridoren, i klassrummen och på sociala media. På så vis skapas en tryggare arbetsmiljö för både skolpersonal och elever. Att all skolpersonal har ett gemensamt förhållningssätt till konflikthantering ger likabehandling av eleverna samt trygghet för personalen.


Föreläsningen vänder sig till rektorer och kuratorer. Max 2 platser/skola.

Varmt välkommen!


”Det fina är att det inte handlar om att bestämma vems fel är, utan eleverna får hjälp att själva lösa konflikten. Det är ett arbetssätt som känns mycket konstruktivt.”-Gunnar Bro, rektor i Stockholm.

 

RECENSIONER

Klicka här för att skriva din recension

Hur var seminariet i sin helhet?

Hur var föreläsarna?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?

Betyg genomsnitt:
5,0 av 5

Seminariet var kort koncist och tydligt och föreläsarna engagerade och samspelta. Seminariet är verkligen användbart.

Utförd av: Annika Berggren, Kurator, Utbildning Silverdal, Sollentuna | 2015-03-10

Hur var seminariet i sin helhet?

Hur var föreläsarna?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?

Betyg genomsnitt:
5,0 av 5

Utförd av: Ann-Sofie Fernmo, Höstadiet 6-9, Södertörn | 2015-03-10

Hur var seminariet i sin helhet?

Hur var föreläsarna?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?

Betyg genomsnitt:
4,0 av 5

Det är ett bra medel med en medling för varje konflikt. Många som hoppar av det och tror konflikten är löst. Väldigt lärorikt.

Utförd av: Osama Zaffrani, S:t Eriks gymnasium | 2015-03-10

Hur var seminariet i sin helhet?

Hur var föreläsarna?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?

Betyg genomsnitt:
5,0 av 5

Bra presentation om möjlig fortbildning för skolans personal.Föreläsarna var sakliga och väl förberedda. Användbarheten på skolan kunde bli en positiv komplement. Förstärkning för vår skolas sätt att hantera detta.

Utförd av: Dante Acevedo Reveco, Kurator, S:t Eriks katolska skola | 2015-03-10

Hur var seminariet i sin helhet?

Hur var föreläsarna?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?

Betyg genomsnitt:
4,7 av 5

Seminariet var för kort. Hade behövt mer. Stort och viktigt område.

Utförd av: Johan Abrahamsson, Rektor, S:t Eriks gymnasium | 2015-03-10

Skriv din recension

Hur var seminariet i sin helhet?
1 2 3 4 5
Hur var föreläsarna?
1 2 3 4 5
Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?
1 2 3 4 5BOKA ETT DATUM

Praktisk konflikthantering i skolans vardag 1,5 tim (fri entrè)

Kostnadsfri

2018-02-08 kl. 14.30-16.00 Anmäl
2018-09-06 kl. 14.30-16.00 Anmäl