Utbud skolledning och skolpersonal

Praktisk konflikthantering i skolans vardag 1,5 tim (fri entrè)

Praktisk konflikthantering i skolans vardag

Hur kan skolpersonal hantera konflikter på ett konstruktivt sätt?

Medlingscentrum har sedan 2009 arbetat med konflikthantering i skolans värld med syftet att skapa en gemensam konflikthanteringskultur. I denna föreläsning går vi igenom de viktigaste principerna för det vi kallar personalledd skolmedling.

Frågor som:
  • Hur kan ni spara tid genom strukturerad konflikthantering?
  • Hur man bäst medlar i en konflikt?
  • Hur ni kan bygga ett gemensamt förhållningssätt till konflikthantering på er skola?
Är ett fåtal av de ämnen som vi tar oss an i denna föreläsning.

Personalledd skolmedling är ett verktyg som hjälper et att på ett konstruktivt vis hantera tjafs, bråk och motsättningar som uppstår både i korridoren och klassrummen, men likväl de konflikter som härstammar elevers interaktion via sociala medier.

Skolmedlings ger på så vis både lärare och elever:
  • Trygghet - Ett gemensamt arbetssätt vid konflikter ger trygghet för elever, personal och föräldrar.
  • Ansvar - Elever får möjlighet att ta större ansvar för att lösa sina egna konflikter.
  • Lärande - Elever lär sig att lösa konflikter bättre, ett lärande för livet.

Ett strukturerat samtal vid konflikter ger trygghet för både elever, personal och föräldrar. Medling har även som syfte att ge elever ansvar, både för hanteringen av konflikten samt möjligheten att finna en lösning tillsammans. Detta sammantaget ger ett lärande i konflikthantering och sociala färdigheter för eleverna.

Efter föreläsningen finns det även möjlighet att prata med vår föreläsare, få lite tips eller boka in ett möte. Föreläsningen ger även, utöver en god förståelse för konflikter, en tryckt medlingsguide som ni kan använda i praktiken redan samma dag.

Föreläsningen vänder sig till rektorer och kuratorer. Max 2 platser/skola.

Varmt välkommen!

Citat från tidigare deltagare:

”Det fina är att det inte handlar om att bestämma vems felet är, utan eleverna får hjälp att själva lösa konflikten. Det är ett arbetssätt som känns mycket konstruktivt.” - Gunnar Bro, rektor i Stockholm.

RECENSIONER

Klicka här för att skriva din recension

Hur var seminariet i sin helhet?

Hur var föreläsarna?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?

Betyg genomsnitt:
5,0 av 5

Seminariet var kort koncist och tydligt och föreläsarna engagerade och samspelta. Seminariet är verkligen användbart.

Utförd av: Annika Berggren, Kurator, Utbildning Silverdal, Sollentuna | 2015-03-10

Hur var seminariet i sin helhet?

Hur var föreläsarna?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?

Betyg genomsnitt:
5,0 av 5

Utförd av: Ann-Sofie Fernmo, Höstadiet 6-9, Södertörn | 2015-03-10

Hur var seminariet i sin helhet?

Hur var föreläsarna?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?

Betyg genomsnitt:
4,0 av 5

Det är ett bra medel med en medling för varje konflikt. Många som hoppar av det och tror konflikten är löst. Väldigt lärorikt.

Utförd av: Osama Zaffrani, S:t Eriks gymnasium | 2015-03-10

Hur var seminariet i sin helhet?

Hur var föreläsarna?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?

Betyg genomsnitt:
5,0 av 5

Bra presentation om möjlig fortbildning för skolans personal.Föreläsarna var sakliga och väl förberedda. Användbarheten på skolan kunde bli en positiv komplement. Förstärkning för vår skolas sätt att hantera detta.

Utförd av: Dante Acevedo Reveco, Kurator, S:t Eriks katolska skola | 2015-03-10

Hur var seminariet i sin helhet?

Hur var föreläsarna?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?

Betyg genomsnitt:
4,7 av 5

Seminariet var för kort. Hade behövt mer. Stort och viktigt område.

Utförd av: Johan Abrahamsson, Rektor, S:t Eriks gymnasium | 2015-03-10

Skriv din recension

Hur var seminariet i sin helhet?
1 2 3 4 5
Hur var föreläsarna?
1 2 3 4 5
Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?
1 2 3 4 5BOKA ETT DATUM

Praktisk konflikthantering i skolans vardag 1,5 tim (fri entrè)

Kostnadsfri

2019-02-26 kl. 08.30-10.00 Anmäl
2019-06-18 kl. 8.30-10.00 Anmäl