Utbud skolledning och skolpersonal

Praktisk konflikthantering i skolans vardag, halvdagsutbildning

Praktisk konflikthantering i skolans vardag – halvdag

Personalledd skolmedling är ett strukturerat verktyg för konflikthantering. Halvdagsutbildningen riktas till dig som vill ha ett effektivt verktyg för att hantera mindre konflikter på din skola.


Utbildningens mål
Halvdagsutbildningen ger skolpersonal en fördjupad kunskap i konfliktförståelse samt ett praktiskt lathundsbaserat verktyg för att kunna ta hand om mindre konflikter på skolan. Utbildningen ger också skolan ett gemensamt förhållningssätt kring hur man effektivt möter små och stora konflikter på skolan.


Målgrupp
 - Skolpersonal

Förkunskaper                          
 - Inga förkunskaper krävs.


Utbildningsupplägg
• Konflikttjuvar – vikten av att få äga och hantera sin egen konflikt
• Konflikthantering i skolan – att hitta ett gemensamt förhållningssätt
• Straffande - rehabiliterande - reparativa förhållningssätt
• Medlingens grundpelare och vägledande principer
• Mini-medling


Medlingscentrum vill låta elever äga och hantera sina egna konflikter med stöd av vuxna. Mini-medling handlar om att skapa ett gemensamt förhållningssätt för hur all personal på en skola kan arbeta med de ständiga mindre motsättningarna som uppstår i vardagen. Det innebär att stärka ett opartiskt förhållningssätt, att kunna konfliktpausa och att ta konflikten vidare på ett smidigt sätt när situationen kräver det.
 
Utbildningen bygger på en interaktion med deltagarna och är upplevelsebaserad för bästa inlärning. Deltagarna får även rollspela en mindre konflikt och träna på att använda lathunden för mini-medling.

RECENSIONER

Klicka här för att skriva din recension

Hur var seminariet i sin helhet?

Hur var föreläsarna?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?

Hur var utbildningen i sin helhet?

Hur var utbildaren/-na?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

Betyg genomsnitt:
5,0 av 5

Den största vinsten är att eleverna ser att vi gör lika och att vi förbättrar samstämmigheten i vårt förhållningssätt. Bra med konkret verktyg!

Utförd av: Ingrid Sandin, Klasslärare, Fagersjöskolan | 2018-01-22

Hur var seminariet i sin helhet?

Hur var föreläsarna?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?

Hur var utbildningen i sin helhet?

Hur var utbildaren/-na?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

Betyg genomsnitt:
5,0 av 5

En kort återkoppling från vår utbildning med Medlingscentrum. Redan dagen efter drog minimedlingarna igång på Fagersjöskolan.
Utanför klassrum (lugna korridorer) och i grupprum satt personal med elever och medlade eller pausade konflikter på skolgården. Vi har pratat om det på tavelmöten och i personalrummet står en burk som redan är 1/3 fylld med medlingskulor. Kollegor har sagt ''varför har vi inte fått lära oss det här tidigare?'' Är det inte svårare än så här? ''Jag har pausat tre konflikter idag och två löste sig utan att vi satt men jag kommer sitta ändå för jag vill veta HUR de löste det''

Det är jättekul att se hur alla har engagerat sig och tagit till sig av metoden.

Tack för en fin utbildningsdag och för all hjälp.

Linda Sätterström
Biträdande rektor och skolkurator
Fagersjöskolan

Utförd av: Linda Sätterström, Biträdande rektor och skolkurator, Fagersjöskolan | 2018-01-10

Hur var utbildningen i sin helhet?

Hur var utbildaren/-na?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

Betyg genomsnitt:
4,7 av 5

Vi är intresserade av att utbilda hela personalen. Ta gärna kontakt med mig.
Petter

Utförd av: Petter Carlsson, bitr. rektor, Farsta grundskola | 2015-11-09

Hur var utbildningen i sin helhet?

Hur var utbildaren/-na?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

Betyg genomsnitt:
5,0 av 5

Utförd av: Anna, Bromstensskolan | 2015-08-20

Hur var utbildningen i sin helhet?

Hur var utbildaren/-na?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

Betyg genomsnitt:
5,0 av 5

Utförd av: Anna Levén, Bitr rektor, Centrum för flerspråkighet | 2015-08-12

Skriv din recension

Hur var seminariet i sin helhet?
1 2 3 4 5
Hur var föreläsarna?
1 2 3 4 5
Hur upplever du den praktiska användbarheten av seminariet på din skola?
1 2 3 4 5BOKA ETT DATUM

Praktisk konflikthantering i skolans vardag, halvdagsutbildning

Pris: enligt offert

Anmäl ditt intresse Anmäl