Utbud skolledning och skolpersonal

Skolmedling - fortsättningsutbildning, Öppen

Detta är en fortbildningsdag för skolpersonal som gått Medlingscentrums utbildning i mini-medling. Utbildningsdagen syftar till att ge deltagaren kompetens att medla vid allvarliga konflikter. Personalledd skolmedling är ett strukturerat verktyg för konflikthantering där medlaren förhåller sig opartisk och följer en tryckt guide för samtalet. Ansvaret för att hitta en lösning på konflikten ligger hos eleverna. Metoden ger långsiktiga lösning på infekterade konflikter, samtidigt som eleverna får tillfälle att reflektera och lära av situationen.

Utbildningens mål
Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna genomföra en medling mellan två elever vid en allvarlig konflikt.

Målgrupp
All skolpersonal, under förutsättning att medling och konflikthantering innefattas i deltagarens roll på skolan.

Förkunskaper                          
Deltagaren har genomfört Medlingscentrums utbildning i mini-medling, samt praktiserat mini-medling mellan elever.

Utbildningsupplägg
Utbildningen är interaktiv och bygger på övningar i rollspelsform. Deltagaren behöver därför vara villig att delta i rollspel. Vi går igenom:

- Medlingens grundpelare och vägledande principer
- Viktiga aspekter för en lyckad medling
- Hur man bedömer lämplighet vid medling
- Hur man hanterar maktobalanser
- Hur man inkluderar föräldrar i medlingen
- Förmöte: tryckt guide, teori och rollspel
- Medlingsmötet: tryckt guide, teori och rollspel
- Lagstiftning vid skolmedling

Praktisk information
Tidsomfattning: 1 dag
Adress: Torkel Knutssonsgatan 24, Södermalm, Stockholm
Kostnad: 2 995 kr per deltagare, inklusive lunch och material

RECENSIONER

Ingen recension är utförd ännu. Hjälp oss och andra genom att skriva vad just Du tycker. Fyll i formuläret nedan. Motivera gärna vad du tyckte var bra eller mindre bra.

Tack!

Skriv din recension

Hur var utbildningen i sin helhet?
1 2 3 4 5
Hur var utbildaren/-na?
1 2 3 4 5
Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?
1 2 3 4 5