Utbud skolledning och skolpersonal

Praktisk konflikthantering i skolans vardag, Öppen

Praktisk konflikthantering i skolans vardag - Öppen

Personalledd skolmedling är ett strukturerat verktyg för konflikthantering. Grundutbildningen riktas till dig som vill ha ett effektivt verktyg för att hantera både små och stora konflikter på din skola.

Utbildningens mål

Att ge en fördjupad kunskap i konfliktförståelse samt ett praktiska lathundsbaserade verktyg för att kunna ta hand om konflikter i skolan. Utbildningen ska leda skolan att nå ett gemensamt förhållningssätt kring hur man möter motsättningar.

Målgrupp
 - Skolpersonal

Förkunskaper                          
 - Inga förkunskaper krävs.

Utbildningsupplägg
Utbildning - en tvådagars utbildning i Personalledd skolmedling:
•Konfliktteorier
•Konflikthanteringsstilar
•Konflikthantering i skolan – att hitta ett gemensamt förhållningssätt
•Konflikttjuvar – vikten av att få äga och hantera sin egen konflikt
•Straffande - rehabiliterande - reparativa förhållningssätt
•Skolmedlingens utveckling och lagstiftning
•Medlingens grundpelare och vägledande principer
•Viktiga aspekter för en lyckad medling
•Förmöte teori
•Förmöte rollspel/reflektioner
•Medling teori
•Medling rollspel/reflektioner
•Handlingsplan för implementering

Utbildningen bygger på en interaktion mellan deltagarna där diskussioner och rollspel är viktiga inslag.

Första dagen – Konfliktförståelse
En teoretisk grund som fördjupar deltagarnas kompetens i att förebygga och konstruktivt hantera konflikter samt en förståelse vad gäller konflikters utveckling. Vi grundar medlingens opartiska förhållningssätt och utveckla din förmåga att leda processer så att parterna får äga och ansvara för sina egna konflikter, utan att du själv hamnar emellan. Dagen omfattar även en fördjupning i att kunna växla mellan olika konflikthanteringsstilar, att se över arbetet med konflikthantering på din skola, samt den Reparativa Rättvisan – medlingens ideologi.

Andra dagen – Medling i praktiken
Praktisk genomgång av medlingens alla steg som ger färdigheter i rollen som medlare. Vi går igenom lathundar för förmötet (det individuella mötet med parterna i konflikten) och för det gemensamma medlingsmötet. Deltagarna får utrymme att öva på verktyget och blir direktcoachade av utbildarna. Vi ser särskilt till tre viktiga komponenter: opraktiskheten, frivilligheten och olika maktobalanser. Även en handlingsplan för implementering ses över för att medlingsverktyget ska få en naturlig plats på skolan. Vi går även igenom svensk lagstiftning på området.

RECENSIONER

Ingen recension är utförd ännu. Hjälp oss och andra genom att skriva vad just Du tycker. Fyll i formuläret nedan. Motivera gärna vad du tyckte var bra eller mindre bra.

Tack!

Skriv din recension

Hur var utbildningen i sin helhet?
1 2 3 4 5
Hur var utbildaren/-na?
1 2 3 4 5
Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?
1 2 3 4 5BOKA ETT DATUM

Praktisk konflikthantering i skolans vardag, Öppen

Pris: 4500 kr exkl. moms per deltagare

2017-11-30 & 2017-12-01 Boka