Utbildning för skolledning och skolpersonal

Praktisk konflikthantering i skolans vardag, Steg 1

Praktisk konflikthantering i skolans vardag. Steg 1: mini-medling, halvdagsutbildning.

Personalledd skolmedling ger all personal på skolan ett gemensamt förhållningssätt i konflikthantering. Utbildningen består av två steg. Nedan beskrivs steg 1, mini-medling, en 3,5 timmars utbildning.

Syftet med utbildningen

Utbildningen syftar till mer:
 • Trygghet - Ett gemensamt arbetssätt vid konflikter ger trygghet för elever, personal och föräldrar.
 • Ansvar - Elever får möjlighet att ta större ansvar för att lösa sina egna konflikter.
 • Lärande - Elever lär sig att lösa konflikter bättre, ett lärande för livet.
Skolmedlings syftar även till att skapa en bättre arbetsmiljö på skolan, genom att hushålla med personalens tid och energi vid konflikthantering.

Skolmedlingens utgångspunkter

Skolmedling bygger på att de som har konflikten själva får hantera den, medlaren är opartisk och samtalet följer medlingens struktur med hjälp av den tryckta samtalsguiden för medling.

Utbildningens upplägg

Halvdagsutbildningen tar 3,5 timmar med en längre paus i mitten. Innan pausen är det fokus på medlingens förhållningssätt och teori, efter pausen görs upplevelsebaserade medlingsövningar i rollspelsform.

Ur innehållet:
 • Vad är en konflikt?
 • Konflikttjuvar, konfliktpaus och vikten av att hantera sin egen konflikt
 • Tre olika typer av åtgärder vid konflikt
 • Genomgång av den tryckta samtalsguiden för mini-medling
 • Övning på mini-medling i rollspelsform
Deltagarna får tillgång till bilderna som visas och den tryckta samtalsguiden för mini-medling delas ut till alla. Steg 1 har inga förkunskapskrav.

Implementering

Medlingscentrum har stor erfarenhet av hur skolor på bästa sätt kan implementera skolmedling som ett självklart arbetssätt för personal och elever. Vi erbjuder vägledning och stöd i implementeringen av skolmedling. Detta innefattar stöd med information till elever och föräldrar samt för hemsida, formulering av rutin/policy för konflikthantering på skolan

   Klicka här för prisuppgifter
    
    
    

   RECENSIONER

   Klicka här för att skriva din recension

   Hur var utbildningen i sin helhet?

   Hur var utbildaren/-na?

   Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

   Betyg genomsnitt:
   5,0 av 5

   En fullkomligt lysande utbildning som använder det snart sagt alla de bästa lärarna och pedagogerna gör med tillägget att Medlingscentrum har skapat en systematik och en begreppsapparat vilken gör att mina medarbetare känner att de fick hjälp att erövra tanke- och arbetssättet. Den gedigna redovisningen av teoribasen i kombination med handfasta, konkreta handlingsplaner är unikt vad gäller hjälp för oss i skolan att lyckas skapa en bra psykosocial miljö.

   Besökare på Höglundaskolan frågar idag ofta om eleverna är på ledighet eftersom det råder ett sådant lugn. När Svt var på besök denna termin uttalade de att det var den lugnaste skola de varit på, och det i ett av landets tuffaste områden socioekonomiskt sett med en medelinkomst på 16000 i månaden och med en arbetslöshet hos kvinnorna på 43 %.

   Det är vi på skolan som gör jobbet. Tveklöst MEN skolmedling är ett ovärderligt verktyg på vilken skola som helst då det både hanterar uppkomna situationer som att förebygga oönskat beteende och gagna den personliga utvecklingen. Detta då eleverna erbjuds tankeverktyg för att inte hamna i konflikt.

   Mvh
   Peter Fägersten, rektor, Höglundaskolan i Jordbro, Haninge

   Utförd av: Peter Fägersten, Rektor, Höglundaskolan | 2016-10-01

   Hur var utbildningen i sin helhet?

   Hur var utbildaren/-na?

   Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

   Betyg genomsnitt:
   5,0 av 5

   Om du är rektor så kan jag rekommendera dig att köpa in den här utbildningen till din skolpersonal. Medlingscentrum anpassar utbildningspaketen efter den enskilda skolans behov och förutsättningar. Ett plus/ en styrka var att all personal på skolan fick en gemensam grund att stå på, då all personal fick en gemensam heldagsutbildning kring ”Mini medling” och redan veckan efter utbildningsdagen så berättade lärare och fritidspersonal att de hade testat Minimedling med gott resultat. Som medlem av skolans trygghetsteam så känns det bra och tryggt att ha fått gå ytterligare utbildning om medlingsarbete i olika former av konflikter. Jag upplever kursledarna som ambitiösa, kunniga och engagerade.

   Utförd av: Nicklas Lundberg, Speciallärare & medlem i skolans Trygghetsteam, Kristinebergsskolan | 2014-03-14

   Hur var utbildningen i sin helhet?

   Hur var utbildaren/-na?

   Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

   Betyg genomsnitt:
   5,0 av 5

   Mycket bra och användbar utbildning som jag varmt rekommenderar. Den har ändrat vårt arbete på skolan radikalt. Utbildningen är pedagogiskt och tydligt upplagd, så oavsett tidigare kunskaper var det lätt för alla att ta till sig både tänkesättet och redskapen och bära med sig något nytt efteråt, tillbaks till skolan

   Utförd av: Hannah Abrahamson, Kurator, Sjöstadsskolan | 2013-09-06

   Hur var utbildningen i sin helhet?

   Hur var utbildaren/-na?

   Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

   Betyg genomsnitt:
   5,0 av 5

   Utförd av: Monica Nyberg, Bitr. rektor, Matteusskolan | 2013-09-06

   Skriv din recension

   Hur var utbildningen i sin helhet?
   1 2 3 4 5
   Hur var utbildaren/-na?
   1 2 3 4 5
   Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?
   1 2 3 4 5   BOKA ETT DATUM

   Praktisk konflikthantering i skolans vardag, Steg 1

   Pris: enligt offert

   Praktiskt konflikthantering i skolans vardag, steg 1 Anmäl