Utbud skolledning och skolpersonal

Praktisk konflikthantering i skolans vardag, Intern

Praktisk konflikthantering i skolans vardag - Intern

Personalledd skolmedling är ett strukturerat verktyg för konflikthantering. Grundutbildningen riktas till dig som vill ha ett effektivt verktyg för att hantera både små och stora konflikter på din skola.

Utbildningens mål
Att ge en fördjupad kunskap i konfliktförståelse samt ett praktiska lathundsbaserade verktyg för att kunna ta hand om konflikter i skolan. Utbildningen ska leda skolan att nå ett gemensamt förhållningssätt kring hur man möter motsättningar.

Målgrupp
Skolpersonal – vi ser gärna att en representant från ledningen deltar i utbildningen samt pedagoger från olika arbetslag och personal från elevhälsan. En god spridning gynnar implementeringen av metoden på skolan.

Förkunskaper                          
Inga förkunskaper krävs.

Utbildningsupplägg
Utbildningsprogrammet följer skolans process över tid från programmets start till implementering. Detta ger skolan förutsättningar att ta till sig Personalledd skolmedling på bästa sätt.

Steg 1
Utbildning - en tvådagars utbildning i Personalledd skolmedling för upp till 16 personal.

Utbildningens innehåll:
•Konfliktteorier
•Konflikthanteringsstilar
•Konflikthantering i skolan – att hitta ett gemensamt förhållningssätt
•Konflikttjuvar – vikten av att få äga och hantera sin egen konflikt
•Olika åtgärder vid konflikt - Konsekvenser - Individuellt stöd - Medling
•Skolmedlingens utveckling och lagstiftning
•Medlingens grundpelare och vägledande principer
•Viktiga aspekter för en lyckad medling
•Förmöte teori
•Förmöte rollspel/reflektioner
•Medling teori
•Medling rollspel/reflektioner
•Handlingsplan för implementering

Utbildningen bygger på en interaktion mellan deltagarna där diskussioner och rollspel är viktiga inslag.

Första dagen – Konfliktförståelse
En teoretisk grund som fördjupar deltagarnas kompetens i att förebygga och konstruktivt hantera konflikter samt en förståelse vad gäller konflikters utveckling. Vi grundar medlingens opartiska förhållningssätt och utveckla din förmåga att leda processer så att parterna får äga och ansvara för sina egna konflikter, utan att du själv hamnar emellan. Dagen omfattar även en fördjupning i att kunna växla mellan olika konflikthanteringsstilar, att se över arbetet med konflikthantering på din skola, samt den Reparativa Rättvisan – medlingens ideologi.

Andra dagen – Medling i praktiken
Praktisk genomgång av medlingens alla steg som ger färdigheter i rollen som medlare. Vi går igenom lathundar för förmötet (det individuella mötet med parterna i konflikten) och för det gemensamma medlingsmötet. Deltagarna får utrymme att öva på verktyget och blir direktcoachade av utbildarna. Vi ser särskilt till tre viktiga komponenter: opraktiskheten, frivilligheten och olika maktobalanser. Även en handlingsplan för implementering ses över för att medlingsverktyget ska få en naturlig plats på skolan. Vi går även igenom svensk lagstiftning på området.

Steg 2
Uppföljning/Handledning med deltagarna från utbildningen ca en månad efter avslutad utbildning. Syftet är att stämma av processen utifrån handlingsplanen. Detta tillfälle ger också möjlighet för personalen att ställa frågor och få handledning i det praktiska arbetet som påbörjats.

Steg 3
Föreläsning - för hela skolans personal.
Denna föreläsning ger alla en grundläggande kunskap i konfliktförståelse och en inblick i hur Personalledd skolmedling fungerar och bidrar till bästa möjliga implementering av metoden bland personalen på skolan.

RECENSIONER

Klicka här för att skriva din recension

Hur var utbildningen i sin helhet?

Hur var utbildaren/-na?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

Betyg genomsnitt:
5,0 av 5

En fullkomligt lysande utbildning som använder det snart sagt alla de bästa lärarna och pedagogerna gör med tillägget att Medlingscentrum har skapat en systematik och en begreppsapparat vilken gör att mina medarbetare känner att de fick hjälp att erövra tanke- och arbetssättet. Den gedigna redovisningen av teoribasen i kombination med handfasta, konkreta handlingsplaner är unikt vad gäller hjälp för oss i skolan att lyckas skapa en bra psykosocial miljö.

Besökare på Höglundaskolan frågar idag ofta om eleverna är på ledighet eftersom det råder ett sådant lugn. När Svt var på besök denna termin uttalade de att det var den lugnaste skola de varit på, och det i ett av landets tuffaste områden socioekonomiskt sett med en medelinkomst på 16000 i månaden och med en arbetslöshet hos kvinnorna på 43 %.

Det är vi på skolan som gör jobbet. Tveklöst MEN skolmedling är ett ovärderligt verktyg på vilken skola som helst då det både hanterar uppkomna situationer som att förebygga oönskat beteende och gagna den personliga utvecklingen. Detta då eleverna erbjuds tankeverktyg för att inte hamna i konflikt.

Mvh
Peter Fägersten, rektor, Höglundaskolan i Jordbro, Haninge

Utförd av: Peter Fägersten, Rektor, Höglundaskolan | 2016-10-01

Hur var utbildningen i sin helhet?

Hur var utbildaren/-na?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

Betyg genomsnitt:
5,0 av 5

Om du är rektor så kan jag rekommendera dig att köpa in den här utbildningen till din skolpersonal. Medlingscentrum anpassar utbildningspaketen efter den enskilda skolans behov och förutsättningar. Ett plus/ en styrka var att all personal på skolan fick en gemensam grund att stå på, då all personal fick en gemensam heldagsutbildning kring ”Mini medling” och redan veckan efter utbildningsdagen så berättade lärare och fritidspersonal att de hade testat Minimedling med gott resultat. Som medlem av skolans trygghetsteam så känns det bra och tryggt att ha fått gå ytterligare utbildning om medlingsarbete i olika former av konflikter. Jag upplever kursledarna som ambitiösa, kunniga och engagerade.

Utförd av: Nicklas Lundberg, Speciallärare & medlem i skolans Trygghetsteam, Kristinebergsskolan | 2014-03-14

Hur var utbildningen i sin helhet?

Hur var utbildaren/-na?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

Betyg genomsnitt:
5,0 av 5

Mycket bra och användbar utbildning som jag varmt rekommenderar. Den har ändrat vårt arbete på skolan radikalt. Utbildningen är pedagogiskt och tydligt upplagd, så oavsett tidigare kunskaper var det lätt för alla att ta till sig både tänkesättet och redskapen och bära med sig något nytt efteråt, tillbaks till skolan

Utförd av: Hannah Abrahamson, Kurator, Sjöstadsskolan | 2013-09-06

Hur var utbildningen i sin helhet?

Hur var utbildaren/-na?

Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?

Betyg genomsnitt:
5,0 av 5

Utförd av: Monica Nyberg, Bitr. rektor, Matteusskolan | 2013-09-06

Skriv din recension

Hur var utbildningen i sin helhet?
1 2 3 4 5
Hur var utbildaren/-na?
1 2 3 4 5
Hur upplever du den praktiska användbarheten av utbildningen i ditt arbete?
1 2 3 4 5BOKA ETT DATUM

Praktisk konflikthantering i skolans vardag, Intern

Pris: enligt offert

Intern utbildning i Personalledd skolmedling Anmäl