• Inspirationsföreläsningen
  SAMARBETE - JA TACK!

  Förbättrar samarbetet
  Förebygger konflikter och kränkningar
  Stärker arbetsglädjen

  Boka till kick-off, konferens eller teambuilding.
  Vill du veta mer? Klicka!
 • KONSTRUKTIV KONFLIKTHANTERING
  BÖRJAR MED DIG!

  Förebygg konflikter
  Kommunicera konstruktivt
  Hantera konflikter

  MEDLINGSCENTRUMS UTBILDNING
  I KONFLIKTHANTERANDE LEDARSKAP
 • KONFLIKT PÅ JOBBET?

  Medling
  Gruppmedling
  Teambuilding

  Kontakta våra erfarna konsulter
  för rådgivning och offert

Kostnadsfritt seminarium i konflikthantering

– få konsulternas bästa tips

Medlingscentrum hanterar arbetsplatskonflikter utbildar inom konflikthantering genomför teambuilding

Medlingscentrum grundades 2008 och har sedan dess utbildat hundratals medlare och hanterat otaliga relations-och gruppkonflikter.

Vi erbjuder utbildningar och konsulttjänster för att förebygga och hantera konflikter och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. 

Inom skolan ger vi lärare verktyg att medla i elevers konflikter vilket ger en tryggare skolmiljö, mer ansvarstagande elever, färre konflikter och nöjdare föräldrar.

Nöjda kunder

Nedan följer ett urval av våra nöjda kunder. För fler exempel, klicka här