• KONSTRUKTIV KONFLIKTHANTERING
  BÖRJAR MED DIG!

  Förebygg konflikter
  Kommunicera konstruktivt
  Hantera konflikter

  MEDLINGSCENTRUMS UTBILDNING
  I KONFLIKTHANTERANDE LEDARSKAP
 • DIPLOMERANDE MEDLINGSUTBILDNING
  LÄR DIG LÖSA ALLVARLIGA KONFLIKTER PÅ TVÅ DAGAR!

  Konflikthantering i teori och praktik
  Frågeguide för medling ingår
  Interaktiv utbildning med gott om övning

  KLICKA FÖR ATT LÄSA MER
 • BRÅKA SMARTARE!
  konflikthantering i skolan

  Tryggare skolmiljö
  Färre konflikter
  Nöjdare föräldrar

  Intressant? Kom på vårt
  kostnadsfria seminarium
 • KONFLIKT PÅ JOBBET?

  Medling
  Gruppmedling
  Teambuilding

  Kontakta våra erfarna konsulter
  för rådgivning och offert
 • SMART KONFLIKTHANTERING:

  Ger nöjdare medarbetare
  Minskar personalomsättningen
  Utvecklar organisationen

  Kom på vårt kostnadsfria seminarium
  och lär dig hur!
 • HANTERA KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

  UTBILDNING FÖR CHEFER OCH HR I ENIGHET MED AFS 2015:4

Kostnadsfritt seminarium i konflikthantering

– få konsulternas bästa tips

Medlingscentrum hanterar arbetsplatskonflikter utbildar inom konflikthantering utbildar skolpersonal genomför teambuilding

Medlingscentrum grundades 2008 och har sedan dess utbildat hundratals medlare och hanterat otaliga relations- och gruppkonflikter. Inom privat/offentlig/ideell sektor är vårt erbjudande att 

 1) öka medarbetarnöjdheten, 

 2) minska personalomsättning och sjukskrivningar

 3) utveckla organisationens arbetssätt genom konstruktiv konflikthantering.

Inom skola ger vi lärare verktyg att medla i elevers konflikter vilket ger en tryggare skolmiljö, mer ansvarstagande elever, färre konflikter och nöjdare föräldrar.

Nöjda kunder

Nedan följer ett urval av våra nöjda kunder. För fler exempel, klicka här