Kostnadsfritt seminarium i konflikthantering

– få konsulternas bästa tips

Medlingscentrum hanterar arbetsplatskonflikter utbildar inom konflikthantering genomför teambuilding

Medlingscentrum grundades 2008 och har sedan dess utbildat hundratals medlare och hanterat otaliga relations-och gruppkonflikter.

Vi erbjuder utbildningar och konsulttjänster för att förebygga och hantera konflikter och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. 

Inom skolan ger vi lärare verktyg att medla i elevers konflikter vilket ger en tryggare skolmiljö, mer ansvarstagande elever, färre konflikter och nöjdare föräldrar.

Nöjda kunder

Nedan följer ett urval av våra nöjda kunder. För fler exempel, klicka här